Valstybės valdomos įmonės

AB „Smiltynės perkėla“ – vidaus vandenų transporto įmonė, įregistruota 1991 metais. Bendrovės pagrindinė veikla – keleivių ir transporto priemonių perkėlimas keltais per Kuršių marias. Kitos veiklos sritys apima kelto, patalpų, reklaminių plotų nuomą.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2014 2015 2016 2017
Pardavimo pajamos 4 513 4 547 4 549 4 836
Pardavimo savikaina 2 707 2 467 2 581 2 557
Bendrasis pelnas 1 807 2 080 1 967 2 279
Bendrojo pelno marža 40% 46% 43% 47%
Veiklos sąnaudos 1 301 1 382 1 473 1 483
Tipinės veiklos pelnas 506 698 494 796
Tipinės veiklos pelno marža 11% 15% 11% 16%
EBITDA 2 728 2 168 1 859 2 097
EBITDA marža 60% 48% 41% 43%
Grynasis pelnas 1 142 163 435 691
Grynojo pelno marža 25% 4% 10% 14%
2016 2 ketv. 2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv.
Pardavimo pajamos 1 223 2 605 2 054 2 782
Pardavimo savikaina 708 1 321 1 413 1 144
Bendrasis pelnas 516 1 285 641 1 638
Bendrojo pelno marža 42% 49% 31% 59%
Veiklos sąnaudos 374 743 739 744
Tipinės veiklos pelnas 142 542 -98 894
Tipinės veiklos pelno marža 12% 21% -5% 32%
EBITDA 475 1 244 588 1 510
EBITDA marža 39% 48% 29% 54%
Grynasis pelnas 138 498 -69 760
Grynojo pelno marža 11% 19% -3% 27%

Balansas

2014 2015 2016 2017
Ilgalaikis turtas 9 698 8 517 7 333 6 127
Nematerialus turtas 1 35 63 35
Materialus turtas 9 697 8 481 7 270 6 092
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Biologinis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 2 032 1 933 2 101 2 564
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 140 125 135 110
Per vienerius metus gautinos sumos 23 374 282 65
Kitas trumpalaikis turtas 1 368 200 100 100
Pinigai ir ekvivalentai 502 1 233 1 583 2 290
Turto iš viso 11 730 10 449 9 434 8 691
Nuosavas kapitalas 6 942 6 620 6 821 7 072
Mažumos kapitalo dalis 0 0 0 0
Dotacijos ir subsidijos 0 0 0 0
Įsipareigojimai 4 788 3 829 2 613 1 619
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 4 227 3 193 1 935 922
Ilgalaikiai įsipareigojimai 3 389 2 434 1 622 945
Trumpalaikiai įsipareigojimai 1 399 1 395 992 674
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 11 730 10 449 9 434 8 691
2016 2 ketv. 2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv.
Ilgalaikis turtas 7 946 7 333 6 716 6 127
Nematerialus turtas 65 63 49 35
Materialus turtas 7 881 7 270 6 667 6 092
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Biologinis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 2 083 2 101 2 262 2 564
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 164 135 180 110
Per vienerius metus gautinos sumos 306 282 359 65
Kitas trumpalaikis turtas 100 100 100 100
Pinigai ir ekvivalentai 1 513 1 583 1 623 2 290
Turto iš viso 10 029 9 434 8 978 8 691
Nuosavas kapitalas 6 323 6 821 6 312 7 072
Mažumos kapitalo dalis 0 0 0 0
Dotacijos ir subsidijos 0 0 0 0
Įsipareigojimai 3 706 2 613 2 666 1 619
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 3 706 1 935 1 443 922
Ilgalaikiai įsipareigojimai 2 434 1 622 1 622 945
Trumpalaikiai įsipareigojimai 1 272 992 1 044 674
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 10 029 9 434 8 978 8 691

Finansiniai rodikliai

2014 2015 2016 2017
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) 10% 1% 4% 8%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 17% 2% 6% 10%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 14% 9% 6% 10%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,36 0,31 0,21 0,11
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,45 1,39 2,12 3,81
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,35 1,30 1,98 3,64
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,40 0,41 0,46 0,53
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,48 0,50 0,57 0,72
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,68 0,67 0,68 0,70
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 60% 48% 41% 43%
Tipinės veiklos pelno marža 11% 15% 11% 16%
Grynojo pelno marža 25% 4% 10% 14%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 481 232 431 512
Dividendai/grynasis pelnas 0,43 1,44 1,00 0,75
2016 2 ketv. 2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv.
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) 2% 4% 5% 8%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 3% 6% 7% 10%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 10% 6% 6% 10%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,37 0,21 0,16 0,11
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,64 2,12 2,17 3,81
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,51 1,98 1,99 3,64
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,45 0,46 0,49 0,53
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,55 0,57 0,64 0,72
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,74 0,68 0,74 0,70
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 39% 48% 29% 54%
Tipinės veiklos pelno marža 12% 21% -5% 32%
Grynojo pelno marža 11% 19% -3% 27%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 0 431 512
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 1,00 0,75

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis

6,0%

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasAB Smiltynės perkėla
 • Teisinė formaAkcinė bendrovė
 • Įmonės kodas140285526
 • SektoriusSusisiekimas
 • VeiklaKeleivių ir transporto priemonių pervežimas keltais
 • Valstybei atstovaujanti institucijaSusisiekimo ministerija
 • Valstybei priklausanti dalis98,99%
http://www.keltas.lt/
Grąža valstybei

518 tūkst. eurų

ROE

9,9%

Darbuotojų skaičius

78

Pateikiami finansiniai 2017 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Darius ButvydasĮmonės direktorius (generalinis direktorius)
 • Tomas MasysĮmonės vyr. finansininkas (vyr. buhalteris)

Informacija aktuali: 2018/10/31

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Valdemaras VaičekauskasNepriklausomas narys, UAB „Hortus Investment Banking“ direktorius

VALDYBOS NARIAI

 • Jovita RazgutėSusisiekimo ministerijos Valstybės turto ir įmonių valdymo skyriaus vyriausioji specialistė
 • Kęstutis MotiejūnasNepriklausomas narys, UAB „Invega“ generalinis direktorius

Informacija aktuali: 2018/10/31