• en
 • lt
Valdymo koordinavimo centras

Valstybės valdomos įmonės

AB „Smiltynės perkėla“ – vidaus vandenų transporto įmonė, įregistruota 1991 metais. Bendrovės pagrindinė veikla – keleivių ir transporto priemonių perkėlimas keltais per Kuršių marias. Kitos veiklos sritys apima kelto, patalpų, reklaminių plotų nuomą.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2015 2016 2017 2018
Pardavimo pajamos 4 547 4 549 4 836 4 953
Pardavimo savikaina 2 467 2 458 2 633 2 900
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 2 091 2 203 2 053
Bendrojo pelno marža % 46% 46% 41%
Veiklos sąnaudos 1 382 1 596 1 407 1 518
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -1 382 494 796 535
Tipinės veiklos pelno marža -30% 11% 16% 11%
EBITDA 88 1 859 2 097 1 820
EBITDA marža 2% 41% 43% 37%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -1 917 435 691 527
Grynojo pelno marža -42% 10% 14% 11%
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Pardavimo pajamos 2 605 2 054 2 782 2 129
Pardavimo savikaina 1 321 1 413 1 144 1 491
Bendrasis pelnas 1 285 641 1 638 638
Bendrojo pelno marža 49% 31% 59% 30%
Veiklos sąnaudos 743 739 744 741
Tipinės veiklos pelnas 542 -98 894 -103
Tipinės veiklos pelno marža 21% -5% 32% -5%
EBITDA 1 244 588 1 510 512
EBITDA marža 48% 29% 54% 24%
Grynasis pelnas 498 -69 760 -92
Grynojo pelno marža 19% -3% 27% -4%

Balansas

2015 2016 2017 2018
Ilgalaikis turtas 8 517 7 333 6 127 5 924
Nematerialus turtas 35 63 35 10
Materialus turtas 8 481 7 270 6 092 5 314
Finansinis turtas 600
Kitas ilgalaikis turtas
Biologinis turtas
Trumpalaikis turtas 1 867 2 033 2 509 3 705
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 60 68 54 64
Per vienerius metus gautinos sumos 374 282 65 1 105
Kitas trumpalaikis turtas 200 100 100 100
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 1 233 1 583 2 290 2 436
TURTO IŠ VISO 10 450 9 434 8 691 9 677
Nuosavas kapitalas 6 620 6 821 7 072 7 077
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis
Dotacijos subsidijos
Įsipareigojimai 3 829 2 613 1 619 1 451
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 3 193 1 935 922 873
Ilgalaikiai įsipareigojimai 1 798 943 248
Trumpalaikiai įsipareigojimai 1 395 992 674 873
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 10 449 9 434 8 691 9 677
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Ilgalaikis turtas 7 333 6 716 6 127 5 559
Nematerialus turtas 63 49 35 20
Materialus turtas 7 270 6 667 6 092 5 538
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Biologinis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 2 101 2 262 2 564 2 576
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 135 180 110 125
Per vienerius metus gautinos sumos 282 359 65 309
Kitas trumpalaikis turtas 100 100 100 100
Pinigai ir ekvivalentai 1 583 1 623 2 290 2 041
Turto iš viso 9 434 8 978 8 691 8 134
Nuosavas kapitalas 6 821 6 312 7 072 6 458
Mažumos kapitalo dalis 0 0 0 0
Dotacijos ir subsidijos 0 0 0 0
Įsipareigojimai 2 613 2 666 1 619 1 677
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 1 935 1 443 922 469
Ilgalaikiai įsipareigojimai 1 622 1 622 945 945
Trumpalaikiai įsipareigojimai 992 1 044 674 731
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 9 434 8 978 8 691 8 134

Finansiniai rodikliai

2016 2017 2018
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) 4% 8% 6%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 6% 10% 7%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 13% 21% 14%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,28 0,13 0,12
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 2,05 3,72 4,24
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,98 3,64 4,17
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,46 0,53 0,54
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,57 0,72 0,82
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,68 0,70 0,70
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 41% 43% 37%
Tipinės veiklos pelno marža 11% 16% 11%
Grynojo pelno marža 10% 14% 11%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 435 518 393
Dividendai/grynasis pelnas 1,00 0,75 0,75
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) 4% 5% 8% 8%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 6% 7% 10% 10%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 6% 6% 10% 11%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,21 0,16 0,11 0,06
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 2,12 2,17 3,81 3,52
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,98 1,99 3,64 3,35
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,46 0,49 0,53 0,57
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,57 0,64 0,72 0,80
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,68 0,74 0,70 0,77
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 48% 29% 54% 24%
Tipinės veiklos pelno marža 21% -5% 32% -5%
Grynojo pelno marža 19% -3% 27% -4%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 431 512
Dividendai/grynasis pelnas 1,00 0,75

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis

6,2%

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasAB Smiltynės perkėla
 • Teisinė formaAkcinė bendrovė
 • Įmonės kodas140285526
 • SektoriusSusisiekimas
 • VeiklaKeleivių ir transporto priemonių pervežimas keltais
 • Valstybei atstovaujanti institucijaSusisiekimo ministerija
 • Valstybei priklausanti dalis98,99%
http://www.keltas.lt/
Grąža valstybei

393 tūkst. eurų

ROE

7,5%

Darbuotojų skaičius

84

Pateikiami finansiniai 2018 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Mindaugas ČiakasĮmonės direktorius (generalinis direktorius)

Informacija aktuali: 2020/07/01

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Valdemaras VaičekauskasNepriklausomas narys, UAB „Hortus Investment Banking“ direktorius

VALDYBOS NARIAI

 • Jovita RazgutėSusisiekimo ministerijos Valstybės turto ir įmonių valdymo skyriaus vyriausioji specialistė
 • Kęstutis MotiejūnasNepriklausomas narys, UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ generalinis direktorius

Informacija aktuali: 2020/07/01