• en
 • lt
Valdymo koordinavimo centras

Valstybės valdomos įmonės

AB „Smiltynės perkėla“ – vidaus vandenų transporto įmonė, įregistruota 1991 metais. Bendrovės pagrindinė veikla – keleivių ir transporto priemonių perkėlimas keltais per Kuršių marias. Kitos veiklos sritys apima kelto, patalpų, reklaminių plotų nuomą.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2014 2015 2016 2017
Pardavimo pajamos 4 513 4 547 4 549 4 836
Pardavimo savikaina 2 707 2 467 2 581 2 557
Bendrasis pelnas 1 807 2 080 1 967 2 279
Bendrojo pelno marža 40% 46% 43% 47%
Veiklos sąnaudos 1 301 1 382 1 473 1 483
Tipinės veiklos pelnas 506 698 494 796
Tipinės veiklos pelno marža 11% 15% 11% 16%
EBITDA 2 728 2 168 1 859 2 097
EBITDA marža 60% 48% 41% 43%
Grynasis pelnas 1 142 163 435 691
Grynojo pelno marža 25% 4% 10% 14%
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Pardavimo pajamos 2 605 2 054 2 782 2 129
Pardavimo savikaina 1 321 1 413 1 144 1 491
Bendrasis pelnas 1 285 641 1 638 638
Bendrojo pelno marža 49% 31% 59% 30%
Veiklos sąnaudos 743 739 744 741
Tipinės veiklos pelnas 542 -98 894 -103
Tipinės veiklos pelno marža 21% -5% 32% -5%
EBITDA 1 244 588 1 510 512
EBITDA marža 48% 29% 54% 24%
Grynasis pelnas 498 -69 760 -92
Grynojo pelno marža 19% -3% 27% -4%

Balansas

2014 2015 2016 2017
Ilgalaikis turtas 9 698 8 517 7 333 6 127
Nematerialus turtas 1 35 63 35
Materialus turtas 9 697 8 481 7 270 6 092
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Biologinis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 2 032 1 933 2 101 2 564
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 140 125 135 110
Per vienerius metus gautinos sumos 23 374 282 65
Kitas trumpalaikis turtas 1 368 200 100 100
Pinigai ir ekvivalentai 502 1 233 1 583 2 290
Turto iš viso 11 730 10 449 9 434 8 691
Nuosavas kapitalas 6 942 6 620 6 821 7 072
Mažumos kapitalo dalis 0 0 0 0
Dotacijos ir subsidijos 0 0 0 0
Įsipareigojimai 4 788 3 829 2 613 1 619
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 4 227 3 193 1 935 922
Ilgalaikiai įsipareigojimai 3 389 2 434 1 622 945
Trumpalaikiai įsipareigojimai 1 399 1 395 992 674
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 11 730 10 449 9 434 8 691
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Ilgalaikis turtas 7 333 6 716 6 127 5 559
Nematerialus turtas 63 49 35 20
Materialus turtas 7 270 6 667 6 092 5 538
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Biologinis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 2 101 2 262 2 564 2 576
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 135 180 110 125
Per vienerius metus gautinos sumos 282 359 65 309
Kitas trumpalaikis turtas 100 100 100 100
Pinigai ir ekvivalentai 1 583 1 623 2 290 2 041
Turto iš viso 9 434 8 978 8 691 8 134
Nuosavas kapitalas 6 821 6 312 7 072 6 458
Mažumos kapitalo dalis 0 0 0 0
Dotacijos ir subsidijos 0 0 0 0
Įsipareigojimai 2 613 2 666 1 619 1 677
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 1 935 1 443 922 469
Ilgalaikiai įsipareigojimai 1 622 1 622 945 945
Trumpalaikiai įsipareigojimai 992 1 044 674 731
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 9 434 8 978 8 691 8 134

Finansiniai rodikliai

2014 2015 2016 2017
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) 10% 1% 4% 8%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 17% 2% 6% 10%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 14% 9% 6% 10%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,36 0,31 0,21 0,11
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,45 1,39 2,12 3,81
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,35 1,30 1,98 3,64
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,40 0,41 0,46 0,53
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,48 0,50 0,57 0,72
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,68 0,67 0,68 0,70
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 60% 48% 41% 43%
Tipinės veiklos pelno marža 11% 15% 11% 16%
Grynojo pelno marža 25% 4% 10% 14%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 481 232 431 512
Dividendai/grynasis pelnas 0,43 1,44 1,00 0,75
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) 4% 5% 8% 8%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 6% 7% 10% 10%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 6% 6% 10% 11%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,21 0,16 0,11 0,06
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 2,12 2,17 3,81 3,52
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,98 1,99 3,64 3,35
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,46 0,49 0,53 0,57
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,57 0,64 0,72 0,80
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,68 0,74 0,70 0,77
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 48% 29% 54% 24%
Tipinės veiklos pelno marža 21% -5% 32% -5%
Grynojo pelno marža 19% -3% 27% -4%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 431 512
Dividendai/grynasis pelnas 1,00 0,75

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis

6,2%

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasAB Smiltynės perkėla
 • Teisinė formaAkcinė bendrovė
 • Įmonės kodas140285526
 • SektoriusSusisiekimas
 • VeiklaKeleivių ir transporto priemonių pervežimas keltais
 • Valstybei atstovaujanti institucijaSusisiekimo ministerija
 • Valstybei priklausanti dalis98,99%
http://www.keltas.lt/
Grąža valstybei

518 tūkst. eurų

ROE

9,9%

Darbuotojų skaičius

78

Pateikiami finansiniai 2017 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Mindaugas ČiakasLaikinai einantis įmonės direktoriaus (generalinio direktoriaus) pareigas

Informacija aktuali: 2019/09/01

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Valdemaras VaičekauskasNepriklausomas narys, UAB „Hortus Investment Banking“ direktorius

VALDYBOS NARIAI

 • Jovita RazgutėSusisiekimo ministerijos Valstybės turto ir įmonių valdymo skyriaus vyriausioji specialistė
 • Kęstutis MotiejūnasNepriklausomas narys, UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ generalinis direktorius

Informacija aktuali: 2019/09/01