• en
  • lt
Valdymo koordinavimo centras

Valstybės valdomos įmonės

Statybos produkcijos sertifikavimo centras (SPSC) yra Aplinkos ministerijos įsteigta nepriklausoma valstybės įmonė, kuri savo veiklą vykdo nuo 1996 metų. Pagrindinis įmonės tikslas yra teikti kokybiškas sertifikavimo, atestavimo, įvertinimo bei konsultavimo paslaugas, laikantis Lietuvos Respublikos ir Europos teisės aktų bei standartų.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2014 2015 2016 2017
Pardavimo pajamos 1 067 1 009 1 048 1 064
Pardavimo savikaina 739 620 614 620
Bendrasis pelnas 327 389 435 445
Bendrojo pelno marža 31% 39% 41% 42%
Veiklos sąnaudos 247 305 371 318
Tipinės veiklos pelnas 80 84 64 126
Tipinės veiklos pelno marža 7% 8% 6% 12%
EBITDA 149 141 121 157
EBITDA marža 14% 14% 12% 15%
Grynasis pelnas 81 76 57 108
Grynojo pelno marža 8% 8% 5% 10%
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Pardavimo pajamos 521 505 559 707
Pardavimo savikaina 300 300 320 329
Bendrasis pelnas 221 205 239 378
Bendrojo pelno marža 42% 41% 43% 53%
Veiklos sąnaudos 200 148 171 124
Tipinės veiklos pelnas 21 58 69 253
Tipinės veiklos pelno marža 4% 11% 12% 36%
EBITDA 59 96 61 263
EBITDA marža 11% 19% 11% 37%
Grynasis pelnas 16 66 42 213
Grynojo pelno marža 3% 13% 7% 30%

Balansas

2014 2015 2016 2017
Ilgalaikis turtas 362 302 247 216
Nematerialus turtas 4 1 1 1
Materialus turtas 358 298 244 216
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 3 2 0
Biologinis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 752 854 903 1 045
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 20 26 21 6
Per vienerius metus gautinos sumos 76 111 97 69
Kitas trumpalaikis turtas 366 246 246 246
Pinigai ir ekvivalentai 290 471 539 725
Turto iš viso 1 114 1 156 1 150 1 262
Nuosavas kapitalas 828 864 882 962
Mažumos kapitalo dalis 0 0 0 0
Dotacijos ir subsidijos 119 92 91 76
Įsipareigojimai 167 200 177 224
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 0 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 0 0 0 0
Trumpalaikiai įsipareigojimai 167 200 177 224
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 1 114 1 156 1 150 1 262
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Ilgalaikis turtas 247 227 216 214
Nematerialus turtas 1 1 1 0
Materialus turtas 244 226 216 214
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 2 0 0 0
Biologinis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 903 1 054 1 045 1 220
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 21 5 6 7
Per vienerius metus gautinos sumos 97 121 69 79
Kitas trumpalaikis turtas 246 246 246 246
Pinigai ir ekvivalentai 539 683 725 887
Turto iš viso 1 150 1 281 1 262 1 434
Nuosavas kapitalas 882 920 962 1 059
Mažumos kapitalo dalis 0 0 0 0
Dotacijos ir subsidijos 91 83 76 73
Įsipareigojimai 177 278 224 301
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 0 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 0 0 0 0
Trumpalaikiai įsipareigojimai 177 278 224 301
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 1 150 1 281 1 262 1 434

Finansiniai rodikliai

2014 2015 2016 2017
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) 7% 7% 5% 9%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 10% 10% 7% 12%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 11% 11% 9% 14%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 4,51 4,27 5,10 4,68
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 4,39 4,14 4,99 4,65
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,91 0,89 0,91 0,88
Ilgalaikio turto apyvartumas 2,72 3,04 3,82 4,60
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,25 1,19 1,20 1,15
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 14% 14% 12% 15%
Tipinės veiklos pelno marža 7% 8% 6% 12%
Grynojo pelno marža 8% 8% 5% 10%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 40 38 28 115
Dividendai/grynasis pelnas 0,50 0,50 0,50 1,07
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) 5% 7% 9% 20%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 7% 10% 12% 27%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 9% 11% 14% 30%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 5,10 3,79 4,68 4,05
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 4,99 3,77 4,65 4,03
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,91 0,82 0,88 0,93
Ilgalaikio turto apyvartumas 3,82 4,08 4,60 5,74
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,20 1,15 1,15 1,28
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 11% 19% 11% 37%
Tipinės veiklos pelno marža 4% 11% 12% 36%
Grynojo pelno marža 3% 13% 7% 30%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 28 115
Dividendai/grynasis pelnas 0,50 1,07

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasVĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centras
  • Teisinė formaValstybės įmonė
  • Įmonės kodas110068926
  • SektoriusKita
  • VeiklaSertifikavimo, atestavimo, įvertinimo bei konsultavimo paslaugos
  • Valstybei atstovaujanti institucijaAplinkos ministerija
  • Valstybei priklausanti dalis100%
http://www.spsc.lt
Grąža valstybei

122 tūkst. eurų

ROE

12,4%

Darbuotojų skaičius

28

Pateikiami finansiniai 2017 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Valdemaras GauronskisĮmonės direktorius (generalinis direktorius)

Informacija aktuali: 2019/09/01