Valstybės valdomos įmonės

UAB „Toksika“ įregistruota 1992 metais, o 2004 metais įvykdytas šios ir kitų įmonių (UAB „Alytaus regiono pavojingų atliekų aikštelė“, UAB „Klaipėdos toksika“, UAB „Švarus Vilnius“) sujungimas reorganizavimo būdu. Bendrovės pagrindinė veikla – sukurti potencialiai pavojingų atliekų tvarkymo sistemą, rinkti ir sandėliuoti pavojingas atliekas, jas perdirbti ir prekiauti šiomis atliekomis.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2014 2015 2016 2017
Pardavimo pajamos 1 259 1 826 2 238 3 448
Pardavimo savikaina 865 968 1 423 1 683
Bendrasis pelnas 394 858 815 1 765
Bendrojo pelno marža 31% 47% 36% 51%
Veiklos sąnaudos 963 949 1 082 1 670
Tipinės veiklos pelnas -569 -90 -267 95
Tipinės veiklos pelno marža -45% -5% -12% 3%
EBITDA -368 311 280 609
EBITDA marža -29% 17% 12% 18%
Grynasis pelnas 1 887 -516 -307 55
Grynojo pelno marža 150% -28% -14% 2%
2016 2 ketv. 2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv.
Pardavimo pajamos 532 1 283 1 492 1 957
Pardavimo savikaina 436 713 817 866
Bendrasis pelnas 96 570 674 1 091
Bendrojo pelno marža 18% 44% 45% 56%
Veiklos sąnaudos 226 605 568 1 102
Tipinės veiklos pelnas -130 -35 106 -12
Tipinės veiklos pelno marža -24% -3% 7% -1%
EBITDA 27 220 363 246
EBITDA marža 5% 17% 24% 13%
Grynasis pelnas -135 -58 84 -29
Grynojo pelno marža -25% -4% 6% -1%

Balansas

2014 2015 2016 2017
Ilgalaikis turtas 31 581 30 636 28 991 27 451
Nematerialus turtas 2 4 16 2
Materialus turtas 31 579 30 633 28 814 27 305
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 161 143
Biologinis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 1 935 717 827 1 263
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 104 154 177 217
Per vienerius metus gautinos sumos 748 451 627 523
Kitas trumpalaikis turtas 22 3 3 0
Pinigai ir ekvivalentai 1 060 109 20 524
Turto iš viso 33 516 31 353 29 818 28 714
Nuosavas kapitalas 6 221 5 822 5 516 5 679
Mažumos kapitalo dalis 0 0 0 0
Dotacijos ir subsidijos 23 704 22 503 21 211 19 942
Įsipareigojimai 3 591 3 028 3 092 3 093
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 1 937 2 008 1 844 1 311
Ilgalaikiai įsipareigojimai 1 457 1 374 697 760
Trumpalaikiai įsipareigojimai 2 134 1 655 2 395 2 332
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 33 516 31 353 29 818 28 714
2016 2 ketv. 2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv.
Ilgalaikis turtas 29 729 28 991 28 065 27 451
Nematerialus turtas 2 16 17 2
Materialus turtas 29 727 28 814 27 935 27 305
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 161 113 143
Biologinis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 701 827 1 085 1 263
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 165 177 163 217
Per vienerius metus gautinos sumos 472 627 680 523
Kitas trumpalaikis turtas 3 3 0 0
Pinigai ir ekvivalentai 60 20 242 524
Turto iš viso 30 430 29 818 29 151 28 714
Nuosavas kapitalas 5 573 5 516 5 600 5 679
Mažumos kapitalo dalis 0 0 0 0
Dotacijos ir subsidijos 21 845 21 211 20 577 19 942
Įsipareigojimai 3 012 3 092 2 974 3 093
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 1 788 1 844 1 610 1 311
Ilgalaikiai įsipareigojimai 1 374 697 996 760
Trumpalaikiai įsipareigojimai 1 638 2 395 1 979 2 332
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 30 430 29 818 29 151 28 714

Finansiniai rodikliai

2014 2015 2016 2017
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) 6% -2% -1% 0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 35% -9% -5% 1%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -2% -0% -1% 0%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,06 0,06 0,06 0,05
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,91 0,43 0,35 0,54
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,86 0,34 0,27 0,45
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,04 0,06 0,07 0,12
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,04 0,06 0,08 0,12
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,24 0,30 0,38 0,62
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža -29% 17% 12% 18%
Tipinės veiklos pelno marža -45% -5% -12% 3%
Grynojo pelno marža 150% -28% -14% 2%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 0 0 0 0
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 2 ketv. 2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv.
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) 0% -1% 0% 0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 1% -5% 0% 1%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 1% -1% 0% 0%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,06 0,06 0,06 0,05
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,43 0,35 0,55 0,54
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,33 0,27 0,47 0,45
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,06 0,07 0,09 0,12
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,06 0,08 0,10 0,12
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,34 0,38 0,50 0,62
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 5% 17% 24% 13%
Tipinės veiklos pelno marža -24% -3% 7% -1%
Grynojo pelno marža -25% -4% 6% -1%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 0 0 0
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis

6,3%

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasUAB „Toksika“
 • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
 • Įmonės kodas244670310
 • SektoriusKita
 • VeiklaPavojingų atliekų tvarkymas
 • Valstybei atstovaujanti institucijaŪkio ministerija
 • Valstybei priklausanti dalis92,5%
http://www.toksika.lt/
ROE

1,0%

Darbuotojų skaičius

59

Pateikiami finansiniai 2017 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Arūnas DirvinskasĮmonės direktorius (generalinis direktorius)
 • Valerija GreičiuvienėĮmonės vyr. finansininkas (vyr. buhalteris)

Informacija aktuali: 2018/10/31

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Dangirutis JanušasNepriklausomas narys, UAB „Verslo konsultacijų spektras“ direktorius

VALDYBOS NARIAI

 • Valdemar KačanovskijNepriklausomas narys, UAB „EPSO-G“ vyriausiasis teisininkas
 • Lygita BonikatienėŪkio ministerijos Pramonės ir prekybos departamento Pramonės politikos skyriaus vyriausioji specialistė

Informacija aktuali: 2018/10/31