• en
 • lt
Valdymo koordinavimo centras

Valstybės valdomos įmonės

UAB „Toksika“ įregistruota 1992 metais, o 2004 metais įvykdytas šios ir kitų įmonių (UAB „Alytaus regiono pavojingų atliekų aikštelė“, UAB „Klaipėdos toksika“, UAB „Švarus Vilnius“) sujungimas reorganizavimo būdu. Bendrovės pagrindinė veikla – sukurti potencialiai pavojingų atliekų tvarkymo sistemą, rinkti ir sandėliuoti pavojingas atliekas, jas perdirbti ir prekiauti šiomis atliekomis.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2015 2016 2017 2018
Pardavimo pajamos 1 826 2 238 3 448 3 468
Pardavimo savikaina 968 1 423 1 683 1 704
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 858 815 1 765 1 765
Bendrojo pelno marža 47% 36% 51% 51%
Veiklos sąnaudos 949 1 082 1 670 1 519
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) -90 -267 95 246
Tipinės veiklos pelno marža -5% -12% 3% 7%
EBITDA 311 280 609 794
EBITDA marža 17% 12% 18% 23%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -516 -198 55 446
Grynojo pelno marža -28% -9% 2% 13%
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Pardavimo pajamos 1 283 1 492 1 957 1 611
Pardavimo savikaina 713 817 866 728
Bendrasis pelnas 570 674 1 091 883
Bendrojo pelno marža 44% 45% 56% 55%
Veiklos sąnaudos 605 568 1 102 646
Tipinės veiklos pelnas -35 106 -12 238
Tipinės veiklos pelno marža -3% 7% -1% 15%
EBITDA 220 363 246 510
EBITDA marža 17% 24% 13% 32%
Grynasis pelnas -58 84 -29 178
Grynojo pelno marža -4% 6% -1% 11%

Balansas

2015 2016 2017 2018
Ilgalaikis turtas 30 636 29 100 27 451 26 153
Nematerialus turtas 4 16 2 2
Materialus turtas 30 633 28 976 27 305 26 013
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas 109 143 139
Biologinis turtas
Trumpalaikis turtas 686 773 1 160 1 422
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 123 123 114 154
Per vienerius metus gautinos sumos 451 627 523 910
Kitas trumpalaikis turtas 3 3
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 109 20 524 358
TURTO IŠ VISO 31 353 29 927 28 714 27 683
Nuosavas kapitalas 5 822 5 624 5 679 6 126
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis
Dotacijos subsidijos 22 503 21 211 19 942 18 674
Įsipareigojimai 3 021 3 086 3 088 2 880
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 2 008 1 768 1 311 1 063
Ilgalaikiai įsipareigojimai 1 374 697 760 471
Trumpalaikiai įsipareigojimai 835 1 331 1 042 1 391
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 31 353 29 927 28 714 27 683
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Ilgalaikis turtas 28 991 28 065 27 451 26 619
Nematerialus turtas 16 17 2 2
Materialus turtas 28 814 27 935 27 305 26 474
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 161 113 143 143
Biologinis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 827 1 085 1 263 1 160
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 177 163 217 233
Per vienerius metus gautinos sumos 627 680 523 574
Kitas trumpalaikis turtas 3 0 0 8
Pinigai ir ekvivalentai 20 242 524 345
Turto iš viso 29 818 29 151 28 714 27 779
Nuosavas kapitalas 5 516 5 600 5 679 5 889
Mažumos kapitalo dalis 0 0 0 0
Dotacijos ir subsidijos 21 211 20 577 19 942 19 309
Įsipareigojimai 3 092 2 974 3 093 2 581
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 1 844 1 610 1 311 1 030
Ilgalaikiai įsipareigojimai 697 996 760 760
Trumpalaikiai įsipareigojimai 2 395 1 979 2 332 1 821
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 29 818 29 151 28 714 27 779

Finansiniai rodikliai

2015 2016 2017 2018
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) 0% -1% 0% 2%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% -3% 1% 8%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 1% -2% 1% 2%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,31 0,23 0,17
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 2,44 0,58 1,11 1,02
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 2,39 0,49 1,00 0,91
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,28 0,07 0,12 0,12
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,31 0,07 0,12 0,13
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,30 0,39 0,61 0,59
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 8% 12% 18% 23%
Tipinės veiklos pelno marža -2% -12% 3% 7%
Grynojo pelno marža 0% -9% 2% 13%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 1
Dividendai/grynasis pelnas 0,60
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) -1% 0% 0% 1%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -5% 0% 1% 3%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -1% 0% 0% 1%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,06 0,06 0,05 0,04
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,35 0,55 0,54 0,64
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,27 0,47 0,45 0,51
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,07 0,09 0,12 0,13
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,08 0,10 0,12 0,13
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,38 0,50 0,62 0,62
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 17% 24% 13% 32%
Tipinės veiklos pelno marža -3% 7% -1% 15%
Grynojo pelno marža -4% 6% -1% 11%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 0 0
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis

3,2%

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasUAB „Toksika“
 • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
 • Įmonės kodas244670310
 • SektoriusKita
 • VeiklaPavojingų atliekų tvarkymas
 • Valstybei atstovaujanti institucijaEkonomikos ir inovacijų ministerija (buvusi - Ūkio)
 • Valstybei priklausanti dalis92,5%
http://www.toksika.lt/
ROE

7,6%

Darbuotojų skaičius

64

Pateikiami finansiniai 2018 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Arūnas DirvinskasĮmonės direktorius (generalinis direktorius)

Informacija aktuali: 2020/07/01

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Dangirutis JanušasNepriklausomas narys, UAB „Verslo konsultacijų spektras“ direktorius

VALDYBOS NARIAI

 • Valdemar KačanovskijNepriklausomas narys, RB Rail AS Lietuvos filialas nekilnojamojo turto ir statybų teisininkas
 • Gerda KrukonienėEkonomikos ir inovacijų ministerijos Inovacijų ir pramonės departamento Pramonė 4.0 politikos skyriaus patarėja

Informacija aktuali: 2020/07/01