Valstybės valdomos įmonės

UAB „Universiteto vaistinė“ pagrindinės veiklos sritys apima prekybą vaistiniais preparatais bei vaistų ruošimą vaistinėje. 2010 metų pradžioje įmonė buvo reorganizuota prijungus tris įmones: VĮ „Lazdynų vaistinė“, VĮ „Šaltinio vaistinė“ ir VĮ „Vilniaus Gedimino vaistinė“. 2011 metų gruodžio 30 d. įmonė buvo pertvarkyta į uždarąją akcinę bendrovę.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2014 2015 2016 2017
Pardavimo pajamos 2 731 2 570 2 431 2 171
Pardavimo savikaina 1 937 1 792 1 716 1 521
Bendrasis pelnas 794 777 715 651
Bendrojo pelno marža 29% 30% 29% 30%
Veiklos sąnaudos 712 704 686 618
Tipinės veiklos pelnas 82 73 30 33
Tipinės veiklos pelno marža 3% 3% 1% 2%
EBITDA 84 76 32 37
EBITDA marža 3% 3% 1% 2%
Grynasis pelnas 68 58 24 29
Grynojo pelno marža 2% 2% 1% 1%
2016 2 ketv. 2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv.
Pardavimo pajamos 653 1 106 1 143 1 028
Pardavimo savikaina 467 774 819 702
Bendrasis pelnas 186 333 324 326
Bendrojo pelno marža 29% 30% 28% 32%
Veiklos sąnaudos 178 335 315 303
Tipinės veiklos pelnas 8 -2 9 24
Tipinės veiklos pelno marža 1% -0% 1% 2%
EBITDA 9 -1 11 26
EBITDA marža 1% -0% 1% 3%
Grynasis pelnas 7 -3 8 21
Grynojo pelno marža 1% -0% 1% 2%

Balansas

2014 2015 2016 2017
Ilgalaikis turtas 706 706 707 718
Nematerialus turtas 1 0 0 4
Materialus turtas 705 706 707 714
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Biologinis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 690 664 590 545
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 397 423 328 300
Per vienerius metus gautinos sumos 73 53 53 39
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir ekvivalentai 220 188 208 207
Turto iš viso 1 396 1 370 1 297 1 263
Nuosavas kapitalas 1 142 1 138 1 104 1 106
Mažumos kapitalo dalis 0 0 0 0
Dotacijos ir subsidijos 0 0 0 0
Įsipareigojimai 254 232 193 157
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 0 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 0 0 0 0
Trumpalaikiai įsipareigojimai 254 232 193 157
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 1 396 1 370 1 297 1 263
2016 2 ketv. 2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv.
Ilgalaikis turtas 708 707 706 718
Nematerialus turtas 0 0 0 4
Materialus turtas 708 707 706 714
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Biologinis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 643 590 573 545
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 403 328 304 300
Per vienerius metus gautinos sumos 80 53 39 39
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir ekvivalentai 159 208 230 207
Turto iš viso 1 351 1 297 1 280 1 263
Nuosavas kapitalas 1 108 1 104 1 085 1 106
Mažumos kapitalo dalis 0 0 0 0
Dotacijos ir subsidijos 0 0 0 0
Įsipareigojimai 243 193 195 157
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 0 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 0 0 0 0
Trumpalaikiai įsipareigojimai 243 193 195 157
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 1 351 1 297 1 280 1 263

Finansiniai rodikliai

2014 2015 2016 2017
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) 5% 4% 2% 2%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 6% 5% 2% 3%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 7% 6% 3% 3%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 2,71 2,86 3,06 3,48
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,15 1,04 1,36 1,57
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 1,97 1,86 1,82 1,70
Ilgalaikio turto apyvartumas 3,87 3,64 3,44 3,05
Nuosavo kapitalo apyvartumas 2,40 2,25 2,17 1,96
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 3% 3% 1% 2%
Tipinės veiklos pelno marža 3% 3% 1% 2%
Grynojo pelno marža 2% 2% 1% 1%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 64 57 28 28
Dividendai/grynasis pelnas 0,93 0,97 1,18 0,96
2016 2 ketv. 2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv.
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) 4% 2% 0% 2%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 5% 2% 0% 3%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 7% 3% 1% 3%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 2,65 3,06 2,94 3,48
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,99 1,36 1,38 1,57
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 1,90 1,82 1,71 1,70
Ilgalaikio turto apyvartumas 3,64 3,44 3,18 3,05
Nuosavo kapitalo apyvartumas 2,33 2,17 2,05 1,96
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 1% -0% 1% 3%
Tipinės veiklos pelno marža 1% -0% 1% 2%
Grynojo pelno marža 1% -0% 1% 2%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 0 28 28
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 1,18 0,96

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasUAB Universiteto vaistinė
 • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
 • Įmonės kodas121466988
 • SektoriusKita
 • VeiklaFarmacija
 • Valstybei atstovaujanti institucijaSveikatos apsaugos ministerija
 • Valstybei priklausanti dalis100%
http://www.universitetovaistine.eu/
Grąža valstybei

28 tūkst. eurų

ROE

2,6%

Darbuotojų skaičius

34

Pateikiami finansiniai 2017 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Rima LosinskajaĮmonės direktorius (generalinis direktorius)
 • Virginija AnusauskienėĮmonės vyr. finansininkas (vyr. buhalteris)

Informacija aktuali: 2018/10/31

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Gedeminas Aleksonisbuv. Sveikatos apsaugos ministerijos kancleris

VALDYBOS NARIAI

 • Nerija Stasiulienėbuv. Sveikatos apsaugos ministerijos Teisės departamento direktorė
 • Linas MažeikaSveikatos apsaugos ministerijos Farmacijos departamento Vaistinių ir farmacijos specialistų skyriaus vyriausiasis specialistas
 • Tatjana Kaminskienėbuv. Sveikatos apsaugos ministerijos Turto valdymo ir ūkio skyriaus vyriausioji specialistė
 • Virginija AnusauskienėĮmonės vyriausioji buhalterė

Informacija aktuali: 2018-06-31