• en
  • lt
Valdymo koordinavimo centras

Valstybės valdomos įmonės

2010 metų pradžioje įmonė buvo reorganizuota prijungus tris įmones: VĮ „Lazdynų vaistinė“, VĮ „Šaltinio vaistinė“ ir VĮ „Vilniaus Gedimino vaistinė“. 2011 metų gruodžio 30 d. įmonė buvo pertvarkyta į uždarąją akcinę bendrovę.UAB „Universiteto vaistinė“ pagrindinės veiklos sritys apima prekybą vaistiniais preparatais, maisto papildais, higienos prekėmis, bei vaistų gaminimą ir konsultavimą vaistinėje.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2014 2015 2016 2017
Pardavimo pajamos 2 731 2 570 2 431 2 171
Pardavimo savikaina 1 937 1 792 1 716 1 521
Bendrasis pelnas 794 777 715 651
Bendrojo pelno marža 29% 30% 29% 30%
Veiklos sąnaudos 712 704 686 618
Tipinės veiklos pelnas 82 73 30 33
Tipinės veiklos pelno marža 3% 3% 1% 2%
EBITDA 84 76 32 37
EBITDA marža 3% 3% 1% 2%
Grynasis pelnas 68 58 24 29
Grynojo pelno marža 2% 2% 1% 1%
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Pardavimo pajamos 1 106 1 143 1 028 1 165
Pardavimo savikaina 774 819 702 825
Bendrasis pelnas 333 324 326 340
Bendrojo pelno marža 30% 28% 32% 29%
Veiklos sąnaudos 335 315 303 321
Tipinės veiklos pelnas -2 9 24 19
Tipinės veiklos pelno marža -0% 1% 2% 2%
EBITDA -1 11 26 22
EBITDA marža -0% 1% 3% 2%
Grynasis pelnas -3 8 21 17
Grynojo pelno marža -0% 1% 2% 1%

Balansas

2014 2015 2016 2017
Ilgalaikis turtas 706 706 707 718
Nematerialus turtas 1 0 0 4
Materialus turtas 705 706 707 714
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Biologinis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 690 664 590 545
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 397 423 328 300
Per vienerius metus gautinos sumos 73 53 53 39
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir ekvivalentai 220 188 208 207
Turto iš viso 1 396 1 370 1 297 1 263
Nuosavas kapitalas 1 142 1 138 1 104 1 106
Mažumos kapitalo dalis 0 0 0 0
Dotacijos ir subsidijos 0 0 0 0
Įsipareigojimai 254 232 193 157
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 0 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 0 0 0 0
Trumpalaikiai įsipareigojimai 254 232 193 157
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 1 396 1 370 1 297 1 263
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Ilgalaikis turtas 707 706 718 718
Nematerialus turtas 0 0 4 3
Materialus turtas 707 706 714 714
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Biologinis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 590 573 545 624
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 328 304 300 339
Per vienerius metus gautinos sumos 53 39 39 51
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir ekvivalentai 208 230 207 234
Turto iš viso 1 297 1 280 1 263 1 342
Nuosavas kapitalas 1 104 1 085 1 106 1 094
Mažumos kapitalo dalis 0 0 0 0
Dotacijos ir subsidijos 0 0 0 0
Įsipareigojimai 193 195 157 248
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 0 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 0 0 0 0
Trumpalaikiai įsipareigojimai 193 195 157 248
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 1 297 1 280 1 263 1 342

Finansiniai rodikliai

2014 2015 2016 2017
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) 5% 4% 2% 2%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 6% 5% 2% 3%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 7% 6% 3% 3%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 2,71 2,86 3,06 3,48
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,15 1,04 1,36 1,57
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 1,97 1,86 1,82 1,70
Ilgalaikio turto apyvartumas 3,87 3,64 3,44 3,05
Nuosavo kapitalo apyvartumas 2,40 2,25 2,17 1,96
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 3% 3% 1% 2%
Tipinės veiklos pelno marža 3% 3% 1% 2%
Grynojo pelno marža 2% 2% 1% 1%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 64 57 28 28
Dividendai/grynasis pelnas 0,93 0,97 1,18 0,96
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) 2% 0% 2% 3%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 2% 0% 3% 3%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 3% 1% 3% 4%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 3,06 2,94 3,48 2,52
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,36 1,38 1,57 1,15
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 1,82 1,71 1,70 1,67
Ilgalaikio turto apyvartumas 3,44 3,18 3,05 3,08
Nuosavo kapitalo apyvartumas 2,17 2,05 1,96 2,01
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža -0% 1% 3% 2%
Tipinės veiklos pelno marža -0% 1% 2% 2%
Grynojo pelno marža -0% 1% 2% 1%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 28 28
Dividendai/grynasis pelnas 1,18 0,96

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB Universiteto vaistinė
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas121466988
  • SektoriusKita
  • VeiklaFarmacija
  • Valstybei atstovaujanti institucijaSveikatos apsaugos ministerija
  • Valstybei priklausanti dalis100%
http://www.universitetovaistine.eu/
Grąža valstybei

28 tūkst. eurų

ROE

2,6%

Darbuotojų skaičius

34

Pateikiami finansiniai 2017 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Rima LosinskajaĮmonės direktorius (generalinis direktorius)

Informacija aktuali: 2019/09/01