• en
  • lt
Valdymo koordinavimo centras

Valstybės valdomos įmonės

2010 metų pradžioje įmonė buvo reorganizuota prijungus tris įmones: VĮ „Lazdynų vaistinė“, VĮ „Šaltinio vaistinė“ ir VĮ „Vilniaus Gedimino vaistinė“. 2011 metų gruodžio 30 d. įmonė buvo pertvarkyta į uždarąją akcinę bendrovę.UAB „Universiteto vaistinė“ pagrindinės veiklos sritys apima prekybą vaistiniais preparatais, maisto papildais, higienos prekėmis, bei vaistų gaminimą ir konsultavimą vaistinėje.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2015 2016 2017 2018
Pardavimo pajamos 2 570 2 426 2 171 2 404
Pardavimo savikaina 1 792 1 716 1 521 1 709
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 777 710 651 695
Bendrojo pelno marža 30% 29% 30% 29%
Veiklos sąnaudos 704 686 618 605
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 73 24 33 90
Tipinės veiklos pelno marža 3% 1% 2% 4%
EBITDA 74 32 37 96
EBITDA marža 3% 1% 2% 4%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 58 24 29 76
Grynojo pelno marža 2% 1% 1% 3%
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Pardavimo pajamos 1 106 1 143 1 028 1 165
Pardavimo savikaina 774 819 702 825
Bendrasis pelnas 333 324 326 340
Bendrojo pelno marža 30% 28% 32% 29%
Veiklos sąnaudos 335 315 303 321
Tipinės veiklos pelnas -2 9 24 19
Tipinės veiklos pelno marža -0% 1% 2% 2%
EBITDA -1 11 26 22
EBITDA marža -0% 1% 3% 2%
Grynasis pelnas -3 8 21 17
Grynojo pelno marža -0% 1% 2% 1%

Balansas

2015 2016 2017 2018
Ilgalaikis turtas 706 707 718 716
Nematerialus turtas 0 0 4 3
Materialus turtas 706 707 714 713
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
Biologinis turtas
Trumpalaikis turtas 664 584 539 628
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 421 322 294 304
Per vienerius metus gautinos sumos 54 53 39 62
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 188 208 207 262
TURTO IŠ VISO 1 370 1 297 1 263 1 349
Nuosavas kapitalas 1 138 1 104 1 106 1 154
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis
Dotacijos subsidijos
Įsipareigojimai 232 193 157 195
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai 232 193 157 195
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 1 370 1 297 1 263 1 349
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Ilgalaikis turtas 707 706 718 718
Nematerialus turtas 0 0 4 3
Materialus turtas 707 706 714 714
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Biologinis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 590 573 545 624
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 328 304 300 339
Per vienerius metus gautinos sumos 53 39 39 51
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir ekvivalentai 208 230 207 234
Turto iš viso 1 297 1 280 1 263 1 342
Nuosavas kapitalas 1 104 1 085 1 106 1 094
Mažumos kapitalo dalis 0 0 0 0
Dotacijos ir subsidijos 0 0 0 0
Įsipareigojimai 193 195 157 248
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 0 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 0 0 0 0
Trumpalaikiai įsipareigojimai 193 195 157 248
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 1 297 1 280 1 263 1 342

Finansiniai rodikliai

2015 2016 2017 2018
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) 0% 2% 2% 6%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% 2% 3% 7%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% 5% 6% 16%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,98 3,03 3,44 3,21
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,37 1,36 1,57 1,66
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,04 1,82 1,70 1,84
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,04 3,43 3,05 3,35
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,04 2,16 1,96 2,13
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 12% 1% 2% 4%
Tipinės veiklos pelno marža 0% 1% 2% 4%
Grynojo pelno marža 1% 1% 1% 3%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 0 28 28 57
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 1,18 0,96 0,75
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) 2% 0% 2% 3%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 2% 0% 3% 3%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 3% 1% 3% 4%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 3,06 2,94 3,48 2,52
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,36 1,38 1,57 1,15
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 1,82 1,71 1,70 1,67
Ilgalaikio turto apyvartumas 3,44 3,18 3,05 3,08
Nuosavo kapitalo apyvartumas 2,17 2,05 1,96 2,01
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža -0% 1% 3% 2%
Tipinės veiklos pelno marža -0% 1% 2% 2%
Grynojo pelno marža -0% 1% 2% 1%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 28 28
Dividendai/grynasis pelnas 1,18 0,96

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB Universiteto vaistinė
  • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
  • Įmonės kodas121466988
  • SektoriusKita
  • VeiklaFarmacija
  • Valstybei atstovaujanti institucijaSveikatos apsaugos ministerija
  • Valstybei priklausanti dalis100%
http://www.universitetovaistine.eu/
Grąža valstybei

57 tūkst. eurų

ROE

6,7%

Darbuotojų skaičius

30

Pateikiami finansiniai 2018 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Rima LosinskajaĮmonės direktorius (generalinis direktorius)

Informacija aktuali: 2020/07/01