Valstybės valdomos įmonės

Upytės eksperimentinis ūkis įkurtas 2001 metais kaip uždaroji akcinė bendrovė. Jos pagrindinės veiklos pobūdis – žemės ūkio produkcijos (javų, linų ir kitų kultūrų) kultivavimas, pienininkystė, galvijų auginimas mėsai, veislinių telyčių ir buliukų auginimas, paslaugų teikimas bei kita žemės ūkio veikla.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2014 2015 2016 2017
Pardavimo pajamos 1 699 1 620 1 536 1 859
Pardavimo savikaina 1 493 1 329 1 286 1 454
Bendrasis pelnas 206 292 250 405
Bendrojo pelno marža 12% 18% 16% 22%
Veiklos sąnaudos 234 213 192 219
Tipinės veiklos pelnas -28 79 58 186
Tipinės veiklos pelno marža -2% 5% 4% 10%
EBITDA 167 196 190 327
EBITDA marža 10% 12% 12% 18%
Grynasis pelnas 32 94 81 185
Grynojo pelno marža 2% 6% 5% 10%
2016 2 ketv. 2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv.
Pardavimo pajamos 295 939 680 1 179
Pardavimo savikaina 232 788 526 928
Bendrasis pelnas 62 151 154 251
Bendrojo pelno marža 21% 16% 23% 21%
Veiklos sąnaudos 53 98 91 128
Tipinės veiklos pelnas 10 53 63 123
Tipinės veiklos pelno marža 3% 6% 9% 10%
EBITDA 27 109 164 164
EBITDA marža 9% 12% 24% 14%
Grynasis pelnas 12 53 64 120
Grynojo pelno marža 4% 6% 9% 10%

Balansas

2014 2015 2016 2017
Ilgalaikis turtas 2 133 2 015 1 837 1 996
Nematerialus turtas 0 0 0 4
Materialus turtas 1 534 1 512 1 509 1 675
Finansinis turtas 247 176 176 176
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Biologinis turtas 352 327 152 141
Trumpalaikis turtas 481 562 780 1 052
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 374 360 575 532
Per vienerius metus gautinos sumos 87 132 130 274
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir ekvivalentai 17 70 74 246
Turto iš viso 2 614 2 577 2 617 3 048
Nuosavas kapitalas 2 059 2 045 2 113 2 236
Mažumos kapitalo dalis 0 0 0 0
Dotacijos ir subsidijos 329 350 309 389
Įsipareigojimai 227 181 195 422
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 43 43 63 146
Ilgalaikiai įsipareigojimai 0 0 32 95
Trumpalaikiai įsipareigojimai 227 181 163 328
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 2 614 2 577 2 617 3 048
2016 2 ketv. 2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv.
Ilgalaikis turtas 1 816 1 837 1 993 1 996
Nematerialus turtas 0 0 0 4
Materialus turtas 1 492 1 509 1 668 1 675
Finansinis turtas 176 176 176 176
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Biologinis turtas 148 152 149 141
Trumpalaikis turtas 1 008 780 1 048 1 052
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 725 575 781 532
Per vienerius metus gautinos sumos 118 130 212 274
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir ekvivalentai 165 74 55 246
Turto iš viso 2 824 2 617 3 040 3 048
Nuosavas kapitalas 2 059 2 113 2 116 2 236
Mažumos kapitalo dalis 0 0 0 0
Dotacijos ir subsidijos 329 309 309 389
Įsipareigojimai 435 195 615 422
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 43 63 202 146
Ilgalaikiai įsipareigojimai 0 32 146 95
Trumpalaikiai įsipareigojimai 435 163 469 328
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 2 824 2 617 3 040 3 048

Finansiniai rodikliai

2014 2015 2016 2017
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) 1% 4% 3% 7%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 2% 5% 4% 8%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -1% 4% 3% 7%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,02 0,02 0,02 0,05
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 2,12 3,10 4,77 3,21
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,47 1,11 1,25 1,59
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,63 0,62 0,60 0,66
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,81 0,78 0,80 0,97
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,80 0,79 0,75 0,85
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 10% 12% 12% 18%
Tipinės veiklos pelno marža -2% 5% 4% 10%
Grynojo pelno marža 2% 6% 5% 10%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 153 14 61 141
Dividendai/grynasis pelnas 4,79 0,15 0,75 0,76
2016 2 ketv. 2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv.
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) 2% 3% 4% 7%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 3% 4% 6% 8%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 2% 3% 5% 7%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,02 0,02 0,07 0,05
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 2,32 4,77 2,23 3,21
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,65 1,25 0,57 1,59
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,55 0,60 0,55 0,66
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,78 0,80 0,85 0,97
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,75 0,75 0,78 0,85
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 9% 12% 24% 14%
Tipinės veiklos pelno marža 3% 6% 9% 10%
Grynojo pelno marža 4% 6% 9% 10%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 0 61 141
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,75 0,76

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis

4,3%

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasUAB Upytės eksperimentinis ūkis
 • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
 • Įmonės kodas168956721
 • SektoriusKita
 • VeiklaAugalininkystė
 • Valstybei atstovaujanti institucijaŽemės ūkio ministerija
 • Valstybei priklausanti dalis100%
http://www.upytes-eukis.lt/
Grąža valstybei

141 tūkst. eurų

ROE

8,5%

Darbuotojų skaičius

62

Pateikiami finansiniai 2017 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Audrius ZalatorisĮmonės direktorius (generalinis direktorius)
 • Irena VaičiūnienėĮmonės vyr. finansininkas (vyr. buhalteris)

Informacija aktuali: 2018/10/31

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Alfredas GustasŽemės ūkio ministerijos Teisės departamento Teisės taikymo ir kooperacijos skyriaus Kooperacijos poskyrio vedėjas

VALDYBOS NARIAI

 • Rolandas MasilevičiusNepriklausomas narys, AS „VentEko“ valdybos patarėjas
 • Rasa MotiejaitėŽemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento Kompensacijų ir investicijų suriaus vyriausioji specialistė
 • Vilmantas TovenskasNepriklausomas narys, UAB Aerogeodezijos institutas direktorius
 • Elona VaranauskienėŽemės ūkio ministerijos Veiklos administravimo ir turto valdymo departamento Turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė
 • Ramūnas AntanaitisNepriklausomas narys, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos akademijos Stambiųjų gyvūnų klinikos veterinarijos gydytojas

Informacija aktuali: 2018/10/31