• en
  • lt
Valdymo koordinavimo centras

Valstybės valdomos įmonės

Fondas įsteigtas 1961 metais pavadinimu Žemėtvarkos projektavimo institutas, o 2010 metais, reorganizavus buvusį Valstybinį žemėtvarkos institutą, buvo įkurta valstybės įmonė Valstybės žemės fondas.VĮ Valstybės žemės fondas yra stambiausia Lietuvos įmonė, vykdanti žemėtvarkos, teritorijų planavimo, geodezijos, GIS, dirvožemio tyrimo ir vertinimo, melioracijos kadastro darbus.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2014 2015 2016 2017
Pardavimo pajamos 6 387 7 000 4 411 3 030
Pardavimo savikaina 5 805 6 257 3 536 2 902
Bendrasis pelnas 582 743 875 128
Bendrojo pelno marža 9% 11% 20% 4%
Veiklos sąnaudos 457 634 664 445
Tipinės veiklos pelnas 125 109 211 -317
Tipinės veiklos pelno marža 2% 2% 5% -10%
EBITDA 450 405 467 -71
EBITDA marža 7% 6% 11% -2%
Grynasis pelnas 114 100 194 -437
Grynojo pelno marža 2% 1% 4% -14%
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Pardavimo pajamos 2 147 1 439 1 591 1 465
Pardavimo savikaina 1 809 1 555 1 347 1 273
Bendrasis pelnas 338 -116 244 192
Bendrojo pelno marža 16% -8% 15% 13%
Veiklos sąnaudos 316 280 165 134
Tipinės veiklos pelnas 22 -396 79 58
Tipinės veiklos pelno marža 1% -28% 5% 4%
EBITDA 154 -237 166 141
EBITDA marža 7% -16% 10% 10%
Grynasis pelnas -7 -384 -53 118
Grynojo pelno marža -0% -27% -3% 8%

Balansas

2014 2015 2016 2017
Ilgalaikis turtas 2 251 2 061 5 200 3 076
Nematerialus turtas 155 96 130 28
Materialus turtas 2 096 1 965 1 871 1 837
Finansinis turtas 0 0 3 199 1 211
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Biologinis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 6 999 2 544 1 621 2 780
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 5 8 19 8
Per vienerius metus gautinos sumos 5 460 1 960 182 139
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 23
Pinigai ir ekvivalentai 1 534 576 1 420 2 610
Turto iš viso 9 250 4 605 6 821 5 856
Nuosavas kapitalas 2 473 2 516 2 661 2 104
Mažumos kapitalo dalis 0 0 0 0
Dotacijos ir subsidijos 6 150 725 3 703 3 464
Įsipareigojimai 627 1 364 457 288
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 0 500 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 17 1 0 18
Trumpalaikiai įsipareigojimai 610 1 363 457 270
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 9 250 4 605 6 821 5 856
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Ilgalaikis turtas 5 200 3 560 3 076 3 044
Nematerialus turtas 130 71 28 43
Materialus turtas 1 871 1 890 1 837 1 790
Finansinis turtas 3 199 1 599 1 211 1 211
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Biologinis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 1 621 3 269 2 780 3 011
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 19 6 8 6
Per vienerius metus gautinos sumos 182 888 139 709
Kitas trumpalaikis turtas 0 23 23 24
Pinigai ir ekvivalentai 1 420 2 352 2 610 2 272
Turto iš viso 6 821 6 829 5 856 6 055
Nuosavas kapitalas 2 661 2 179 2 104 2 226
Mažumos kapitalo dalis 0 0 0 0
Dotacijos ir subsidijos 3 703 4 052 3 464 3 361
Įsipareigojimai 457 598 288 468
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 0 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 0 0 18 18
Trumpalaikiai įsipareigojimai 457 598 270 450
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 6 821 6 829 5 856 6 055

Finansiniai rodikliai

2014 2015 2016 2017
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) 1% 2% 4% -6%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 6% 5% 9% -17%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 2% 3% 6% -4%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,11 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 11,47 1,87 3,55 10,30
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 11,46 1,86 3,51 10,27
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,58 1,01 0,77 0,48
Ilgalaikio turto apyvartumas 2,73 3,25 1,21 0,73
Nuosavo kapitalo apyvartumas 2,61 2,81 1,70 1,27
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 7% 6% 11% -2%
Tipinės veiklos pelno marža 2% 2% 5% -10%
Grynojo pelno marža 2% 1% 4% -14%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 57 50 97 0
Dividendai/grynasis pelnas 0,50 0,50 0,50 0,00
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) 4% -6% -6% 2%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 9% -15% -17% 4%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 6% -6% -4% 3%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 3,55 5,47 10,30 6,69
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 3,51 5,46 10,27 6,68
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,77 0,65 0,48 0,47
Ilgalaikio turto apyvartumas 1,21 1,29 0,73 0,93
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,70 1,48 1,27 1,39
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 7% -16% 10% 10%
Tipinės veiklos pelno marža 1% -28% 5% 4%
Grynojo pelno marža -0% -27% -3% 8%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 97 0
Dividendai/grynasis pelnas 0,50 0,00

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis

4,8%

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasVĮ Valstybės žemės fondas
  • Teisinė formaValstybės įmonė
  • Įmonės kodas120093212
  • SektoriusKita
  • VeiklaŽemės reformos darbai, sklypų dalijimo projektai ir kitos paslaugos
  • Valstybei atstovaujanti institucijaŽemės ūkio ministerija
  • Valstybei priklausanti dalis100%
http://www.vzf.lt/
Grąža valstybei

40 tūkst. eurų

ROE

-16,9%

Darbuotojų skaičius

253

Pateikiami finansiniai 2017 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Tomas BalčiūnasĮmonės direktorius (generalinis direktorius)

Informacija aktuali: 2019/09/01