Valstybės valdomos įmonės

VĮ Valstybės žemės fondas yra stambiausia Lietuvos įmonė, vykdanti žemėtvarkos, teritorijų planavimo, geodezijos, GIS, dirvožemio tyrimo ir vertinimo, melioracijos kadastro darbus. Fondas įsteigtas 1961 metais pavadinimu VĮ Valstybės žemės institutas, o 2010 metais pervadintas į VĮ Valstybės žemės fondą.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2014 2015 2016 2017
Pardavimo pajamos 6 387 7 000 4 411 3 030
Pardavimo savikaina 5 805 6 257 3 536 2 902
Bendrasis pelnas 582 743 875 128
Bendrojo pelno marža 9% 11% 20% 4%
Veiklos sąnaudos 457 634 664 445
Tipinės veiklos pelnas 125 109 211 -317
Tipinės veiklos pelno marža 2% 2% 5% -10%
EBITDA 450 405 467 -71
EBITDA marža 7% 6% 11% -2%
Grynasis pelnas 114 100 194 -437
Grynojo pelno marža 2% 1% 4% -14%
2016 2 ketv. 2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv.
Pardavimo pajamos 1 035 2 147 1 439 1 591
Pardavimo savikaina 847 1 809 1 555 1 347
Bendrasis pelnas 188 338 -116 244
Bendrojo pelno marža 18% 16% -8% 15%
Veiklos sąnaudos 151 316 280 165
Tipinės veiklos pelnas 37 22 -396 79
Tipinės veiklos pelno marža 4% 1% -28% 5%
EBITDA 96 154 -237 166
EBITDA marža 9% 7% -16% 10%
Grynasis pelnas 44 -7 -384 -53
Grynojo pelno marža 4% -0% -27% -3%

Balansas

2014 2015 2016 2017
Ilgalaikis turtas 2 251 2 061 5 200 3 076
Nematerialus turtas 155 96 130 28
Materialus turtas 2 096 1 965 1 871 1 837
Finansinis turtas 0 0 3 199 1 211
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Biologinis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 6 999 2 544 1 621 2 780
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 5 8 19 8
Per vienerius metus gautinos sumos 5 460 1 960 182 139
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 23
Pinigai ir ekvivalentai 1 534 576 1 420 2 610
Turto iš viso 9 250 4 605 6 821 5 856
Nuosavas kapitalas 2 473 2 516 2 661 2 104
Mažumos kapitalo dalis 0 0 0 0
Dotacijos ir subsidijos 6 150 725 3 703 3 464
Įsipareigojimai 627 1 364 457 288
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 0 500 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 17 1 0 18
Trumpalaikiai įsipareigojimai 610 1 363 457 270
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 9 250 4 605 6 821 5 856
2016 2 ketv. 2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv.
Ilgalaikis turtas 2 012 5 200 3 560 3 076
Nematerialus turtas 99 130 71 28
Materialus turtas 1 913 1 871 1 890 1 837
Finansinis turtas 0 3 199 1 599 1 211
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Biologinis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 2 252 1 621 3 269 2 780
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 1 19 6 8
Per vienerius metus gautinos sumos 882 182 888 139
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 23 23
Pinigai ir ekvivalentai 1 369 1 420 2 352 2 610
Turto iš viso 4 264 6 821 6 829 5 856
Nuosavas kapitalas 2 668 2 661 2 179 2 104
Mažumos kapitalo dalis 0 0 0 0
Dotacijos ir subsidijos 773 3 703 4 052 3 464
Įsipareigojimai 823 457 598 288
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 0 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 0 0 0 18
Trumpalaikiai įsipareigojimai 823 457 598 270
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 4 264 6 821 6 829 5 856

Finansiniai rodikliai

2014 2015 2016 2017
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) 1% 2% 4% -6%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 6% 5% 9% -17%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 2% 3% 6% -4%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,11 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 11,47 1,87 3,55 10,30
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 11,46 1,86 3,51 10,27
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,58 1,01 0,77 0,48
Ilgalaikio turto apyvartumas 2,73 3,25 1,21 0,73
Nuosavo kapitalo apyvartumas 2,61 2,81 1,70 1,27
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 7% 6% 11% -2%
Tipinės veiklos pelno marža 2% 2% 5% -10%
Grynojo pelno marža 2% 1% 4% -14%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 57 50 97 0
Dividendai/grynasis pelnas 0,50 0,50 0,50 0,00
2016 2 ketv. 2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv.
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) -21% 4% -6% -6%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -40% 9% -15% -17%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -31% 6% -6% -4%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 2,74 3,55 5,47 10,30
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 2,74 3,51 5,46 10,27
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,63 0,77 0,65 0,48
Ilgalaikio turto apyvartumas 2,04 1,21 1,29 0,73
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,19 1,70 1,48 1,27
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 9% 7% -16% 10%
Tipinės veiklos pelno marža 4% 1% -28% 5%
Grynojo pelno marža 4% -0% -27% -3%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 0 97 0
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,50 0,00

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis nenustatytas

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasVĮ Valstybės žemės fondas
 • Teisinė formaValstybės įmonė
 • Įmonės kodas120093212
 • SektoriusKita
 • VeiklaŽemės reformos darbai, sklypų dalijimo projektai ir kitos paslaugos
 • Valstybei atstovaujanti institucijaŽemės ūkio ministerija
 • Valstybei priklausanti dalis100%
http://www.vzf.lt/
Grąža valstybei

40 tūkst. eurų

ROE

-16,9%

Darbuotojų skaičius

253

Pateikiami finansiniai 2017 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Tomas BalčiūnasĮmonės direktorius (generalinis direktorius)
 • Alma PreidytėĮmonės vyr. finansininkas (vyr. buhalteris)

Informacija aktuali: 2018/10/31

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Vytautas ParšeliūnasŽemės ūkio ministerijos Žemės ir išteklių politikos departamento Nekilnojamojo turto kadastro, geodezijos ir kartografijos skyriaus vedėjas

VALDYBOS NARIAI

 • Laima KasparavičiūtėŽemės ūkio ministerijos Žemės ir išteklių politikos departamento Žemės tvarkymo ir administravimo skyriaus vedėja
 • Laura SosunovičienėŽemės ūkio ministerijos Finansų ir biudžeto departamento Nacionalinės paramos planavimo skyriaus vedėja
 • Albinas EžerskisBuv. Žemės ūkio viceministras
 • Artūras MilašauskasBuv. Žemės ūkio ministro patarėjas