Valstybės valdomos įmonės

Uždaroji akcinė bendrovė „Valstybinė projektų ir sąmatų ekspertizė” įregistruota 1991 metais. Bendrovė atlieka melioracijos, hidrostatinių, vietinių kelių ir kitų su vandentvarka susijusių projektų ir statinių projektų ekspertizę.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2014 2015 2016 2017
Pardavimo pajamos 125 126 144 151
Pardavimo savikaina 123 125 0 0
Bendrasis pelnas 2 0 144 151
Bendrojo pelno marža 2% 0% 100% 100%
Veiklos sąnaudos 0 0 138 145
Tipinės veiklos pelnas 2 0 6 6
Tipinės veiklos pelno marža 2% 0% 4% 4%
EBITDA 4 2 7 9
EBITDA marža 4% 2% 5% 6%
Grynasis pelnas 3 1 6 8
Grynojo pelno marža 3% 1% 4% 5%
2016 2 ketv. 2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv.
Pardavimo pajamos 46 84 71 80
Pardavimo savikaina 30 -57 0 0
Bendrasis pelnas 16 141 71 80
Bendrojo pelno marža 35% 167% 100% 100%
Veiklos sąnaudos 0 138 67 77
Tipinės veiklos pelnas 16 3 4 3
Tipinės veiklos pelno marža 35% 4% 5% 3%
EBITDA 16 4 4 5
EBITDA marža 36% 4% 5% 6%
Grynasis pelnas 16 3 4 4
Grynojo pelno marža 36% 4% 6% 5%

Balansas

2014 2015 2016 2017
Ilgalaikis turtas 2 2 1 1
Nematerialus turtas 0 2 0 0
Materialus turtas 2 0 0 0
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 1 1
Biologinis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 109 100 100 88
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 2 4 3 2
Per vienerius metus gautinos sumos 43 11 10 21
Kitas trumpalaikis turtas 29 25 25 0
Pinigai ir ekvivalentai 35 60 62 65
Turto iš viso 111 102 101 89
Nuosavas kapitalas 99 93 93 77
Mažumos kapitalo dalis 0 0 0 0
Dotacijos ir subsidijos 0 0 0 0
Įsipareigojimai 12 8 8 12
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 0 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 0 0 0 0
Trumpalaikiai įsipareigojimai 12 8 8 12
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 111 102 101 89
2016 2 ketv. 2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv.
Ilgalaikis turtas 1 1 1 1
Nematerialus turtas 0 0 0 0
Materialus turtas 1 0 1 0
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 1 0 1
Biologinis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 94 100 81 88
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 3 3 0 2
Per vienerius metus gautinos sumos 58 10 15 21
Kitas trumpalaikis turtas 25 25 0 0
Pinigai ir ekvivalentai 9 62 66 65
Turto iš viso 95 101 83 89
Nuosavas kapitalas 90 93 73 77
Mažumos kapitalo dalis 0 0 0 0
Dotacijos ir subsidijos 0 0 0 0
Įsipareigojimai 5 8 10 12
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 5 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 0 0 0 0
Trumpalaikiai įsipareigojimai 0 8 10 12
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 95 101 83 89

Finansiniai rodikliai

2014 2015 2016 2017
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) 3% 1% 6% 8%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 3% 1% 7% 9%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 3% 1% 7% 9%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 9,39 11,93 13,03 7,25
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 9,23 11,48 12,68 7,07
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 1,12 1,18 1,42 1,59
Ilgalaikio turto apyvartumas 63,62 81,99 130,64 189,00
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,24 1,30 1,54 1,78
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 4% 2% 5% 6%
Tipinės veiklos pelno marža 2% 0% 4% 4%
Grynojo pelno marža 3% 1% 4% 5%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 7 7 25 13
Dividendai/grynasis pelnas 2,12 7,26 3,88 1,63
2016 2 ketv. 2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv.
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) 1% 6% 8% 8%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 1% 7% 9% 9%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -0% 7% 8% 9%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,05 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 13,03 8,22 7,25
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 12,68 8,20 7,07
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 1,29 1,42 1,75 1,59
Ilgalaikio turto apyvartumas 81,61 130,64 141,36 189,00
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,36 1,54 1,91 1,78
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 36% 4% 5% 6%
Tipinės veiklos pelno marža 35% 4% 5% 3%
Grynojo pelno marža 36% 4% 6% 5%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 0 25 13
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 3,88 1,63

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasUAB „Valstybinė projektų ir sąmatų ekspertizė“
  • Įmonės kodas120211810
  • SektoriusKita
  • VeiklaStatinių projektų ekspertizė ir susijusios paslaugos
  • Valstybei atstovaujanti institucijaŽemės ūkio ministerija
  • Valstybei priklausanti dalis100%
http://www.vpse.lt/
Grąža valstybei

13 tūkst. eurų

ROE

9,4%

Darbuotojų skaičius

5

Pateikiami finansiniai 2017 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • Vytautas BubėnasĮmonės direktorius (generalinis direktorius)
  • Vytautas AkstinasĮmonės vyr. finansininkas (vyr. buhalteris)

Informacija aktuali: 2018/10/31