Valstybės valdomos įmonės

VĮ „Valstybinių miškų urėdija“ įsteigta 2018 metais prijungimo būdu reorganizavus 42 regionines miškų urėdijas ir VĮ Valstybinį miškotvarkos institutą. VĮ „Valstybinių miškų urėdija“ atsakinga už Lietuvos valstybinių miškų priežiūrą, administravimą ir inventorizavimą, vykdo miško kirtimo darbus, prekiauja žaliavine mediena bei sodmenimis. Įmonė taip pat atsakinga už miškotvarkos projektų rengimą, saugomų teritorijų bei specialiosios paskirties miškų teritorijų planavimą, atlieka kartografinės medžiagos gamybą, duomenų bazių kūrimą,  kadastrinius matavimus bei vykdo žemės reformos žemėtvarkos projektų rengimą.

 

Pastaba: Žemiau pateikiami VĮ Valstybinio miškotvarkos instituto finansiniai rezultatai (P/N ataskaita, balansas ir finansiniai rodikliai), prie kurios 2018 m. sausio 8 d. buvo prijungtos 42 miškų urėdijos. Finansinė informacija, pateikiama „Apie įmonę“ skiltyje dešinėje, bei informacija, pateikiama „Visų įmonių“ puslapyje, yra agreguota 42 miškų urėdijų ir VĮ Valstybinio miškotvarkos instituto informacija.

Finansiniai rezultatai

Atsisiųsti

P/N Ataskaita

2014 2015 2016 2017
Pardavimo pajamos 1 982 2 482 2 219 2 404
Pardavimo savikaina 1 507 1 967 1 715 1 897
Bendrasis pelnas 475 515 503 507
Bendrojo pelno marža 24% 21% 23% 21%
Veiklos sąnaudos 347 346 354 378
Tipinės veiklos pelnas 127 169 149 129
Tipinės veiklos pelno marža 6% 7% 7% 5%
EBITDA 178 238 203 184
EBITDA marža 9% 10% 9% 8%
Grynasis pelnas 107 148 124 110
Grynojo pelno marža 5% 6% 6% 5%
2016 2 ketv. 2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv.
Pardavimo pajamos 447 1 568 494 1 910
Pardavimo savikaina 346 1 247 300 1 597
Bendrasis pelnas 101 321 195 312
Bendrojo pelno marža 23% 20% 39% 16%
Veiklos sąnaudos 94 181 187 191
Tipinės veiklos pelnas 7 141 7 122
Tipinės veiklos pelno marža 2% 9% 1% 6%
EBITDA 20 168 33 151
EBITDA marža 4% 11% 7% 8%
Grynasis pelnas 5 118 6 104
Grynojo pelno marža 1% 8% 1% 5%

Balansas

2014 2015 2016 2017
Ilgalaikis turtas 291 262 241 234
Nematerialus turtas 7 12 7 3
Materialus turtas 284 250 234 231
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Biologinis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 1 292 1 494 1 534 1 641
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 212 55 356 364
Per vienerius metus gautinos sumos 170 93 32 65
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 1 212
Pinigai ir ekvivalentai 911 1 346 1 146 0
Turto iš viso 1 583 1 756 1 775 1 875
Nuosavas kapitalas 1 299 1 393 1 444 1 491
Mažumos kapitalo dalis 0 0 0 0
Dotacijos ir subsidijos 0 0 6 2
Įsipareigojimai 284 363 325 382
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 0 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 0 0 0 0
Trumpalaikiai įsipareigojimai 284 363 325 382
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 1 583 1 756 1 775 1 875
2016 2 ketv. 2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv.
Ilgalaikis turtas 267 241 264 234
Nematerialus turtas 9 7 4 3
Materialus turtas 258 234 257 231
Finansinis turtas 0 0 3 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Biologinis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 1 391 1 534 1 443 1 641
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 500 356 935 364
Per vienerius metus gautinos sumos 311 32 141 65
Kitas trumpalaikis turtas 25 0 0 1 212
Pinigai ir ekvivalentai 555 1 146 367 0
Turto iš viso 1 658 1 775 1 707 1 875
Nuosavas kapitalas 1 328 1 444 1 389 1 491
Mažumos kapitalo dalis 0 0 0 0
Dotacijos ir subsidijos 0 6 5 2
Įsipareigojimai 331 325 314 382
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 0 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 0 0 0 0
Trumpalaikiai įsipareigojimai 331 325 314 382
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 1 658 1 775 1 707 1 875

Finansiniai rodikliai

2014 2015 2016 2017
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) 7% 9% 8% 7%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 9% 12% 9% 8%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 11% 14% 11% 10%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 4,55 4,11 4,72 4,30
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 3,81 3,96 3,62 3,34
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 1,25 1,49 1,26 1,32
Ilgalaikio turto apyvartumas 6,41 8,97 8,82 10,13
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,57 1,84 1,56 1,64
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 9% 10% 9% 8%
Tipinės veiklos pelno marža 6% 7% 7% 5%
Grynojo pelno marža 5% 6% 6% 5%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 53 74 62 62
Dividendai/grynasis pelnas 0,50 0,50 0,50 0,57
2016 2 ketv. 2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv.
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) 9% 8% 8% 7%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 11% 9% 10% 8%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 13% 11% 12% 10%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 4,21 4,72 4,60 4,30
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 2,70 3,62 1,62 3,34
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 1,39 1,26 1,23 1,32
Ilgalaikio turto apyvartumas 8,40 8,82 7,76 10,13
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,75 1,56 1,52 1,64
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 4% 11% 7% 8%
Tipinės veiklos pelno marža 2% 9% 1% 6%
Grynojo pelno marža 1% 8% 1% 5%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 0 62 62
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,50 0,57

Finansinės ataskaitos


  Warning: array_unique() expects parameter 1 to be array, null given in /home/sipa/domains/vkc.sipa.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-vvi.php on line 440

  Warning: arsort() expects parameter 1 to be array, null given in /home/sipa/domains/vkc.sipa.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-vvi.php on line 441

  Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/vkc.sipa.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-vvi.php on line 442

Warning: array_unique() expects parameter 1 to be array, null given in /home/sipa/domains/vkc.sipa.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-vvi.php on line 451

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sipa/domains/vkc.sipa.lt/public_html/wp-content/themes/itbrolis/single-vvi.php on line 451

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis nenustatytas

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasVĮ „Valstybinių miškų urėdija“
 • Teisinė formaValstybės įmonė
 • Įmonės kodas132340880
 • SektoriusMiškininkystė
 • VeiklaValstybinių miškų administravimas
 • Valstybei atstovaujanti institucijaAplinkos ministerija
 • Valstybei priklausanti dalis100%
http://www.vivmu.lt
Grąža valstybei

29,3 mln. eurų

ROE

16,5%

Darbuotojų skaičius

3 366

Pateikiami finansiniai 2017 m. pabaigos duomenys

Urėdijos sujungtos į vieną įmonę nuo 2018 m. sausio 8 d.

Vadovybė

 • Marius PulkauninkasĮmonės direktorius (generalinis direktorius)
 • Nijolė BalčienėĮmonės vyr. finansininkas (vyr. buhalteris)

Informacija aktuali: 3/31/2018

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Ina BikuvienėVĮ Valstybinių miškų urėdijos Miškotvarkos skyriaus GIS ir Geodezijos skyriaus vyriausioji specialistė

VALDYBOS NARIAI

 • Asta ČepienėVĮ Valstybinių miškų urėdijos  Kazlų Rūdos regioninio padalinio ekonomistė, Lietuvos  miško ir miško pramonės darbuotojų profesinių sąjungų federacijos Valdybos ir Tarybos narė.
 • Mantas ŠukevičiusNepriklausomas narys, AB „Detonas“ valdybos pirmininkas ir UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ stebėtojų tarybos narys
 • Gediminas JasinevičiusNepriklausomas narys, Europos miškų instituto Bioekonomikos tyrimų grupės tyrėjas
 • Alditas SauliusNepriklausomas narys, AB „Lietuvos geležinkeliai“, UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ valdybos narys, Kredito unijos „Mėmelio taupomoji kasa“ stebėtojų tarybos narys
 • Normantas Marius DvareckasNepriklausomas narys, UAB „Ad ventum“ steigėjas ir vadovas

Informacija aktuali: 3/31/2018