• en
 • lt
Valdymo koordinavimo centras

Valstybės valdomos įmonės

VĮ Valstybinių miškų urėdija įsteigta 2018 metais prijungimo būdu reorganizavus 42 regionines miškų urėdijas ir VĮ Valstybinį miškotvarkos institutą. VĮ Valstybinių miškų urėdija atsakinga už Lietuvos valstybinių miškų priežiūrą, administravimą ir inventorizavimą, vykdo miško kirtimo darbus, prekiauja žaliavine mediena bei sodmenimis. Įmonė taip pat atsakinga už miškotvarkos projektų rengimą, saugomų teritorijų bei specialiosios paskirties miškų teritorijų planavimą, atlieka kartografinės medžiagos gamybą, duomenų bazių kūrimą,  kadastrinius matavimus bei vykdo žemės reformos žemėtvarkos projektų rengimą.

 

Pastaba: Žemiau pateikiami VĮ Valstybinio miškotvarkos instituto finansiniai rezultatai (P/N ataskaita, balansas ir finansiniai rodikliai), prie kurios 2018 m. sausio 8 d. buvo prijungtos 42 miškų urėdijos. Finansinė informacija, pateikiama „Apie įmonę“ skiltyje dešinėje, bei informacija, pateikiama „Visų įmonių“ puslapyje, yra agreguota 42 miškų urėdijų ir VĮ Valstybinio miškotvarkos instituto informacija.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2014 2015 2016 2017
Pardavimo pajamos 1 982 2 482 2 219 2 404
Pardavimo savikaina 1 507 1 967 1 715 1 897
Bendrasis pelnas 475 515 503 507
Bendrojo pelno marža 24% 21% 23% 21%
Veiklos sąnaudos 347 346 354 378
Tipinės veiklos pelnas 127 169 149 129
Tipinės veiklos pelno marža 6% 7% 7% 5%
EBITDA 178 238 203 184
EBITDA marža 9% 10% 9% 8%
Grynasis pelnas 107 148 124 110
Grynojo pelno marža 5% 6% 6% 5%
2018 2 ketv.
Pardavimo pajamos 90 150
Pardavimo savikaina 32 263
Bendrasis pelnas 57 887
Bendrojo pelno marža 64%
Veiklos sąnaudos 45 399
Tipinės veiklos pelnas 12 488
Tipinės veiklos pelno marža 14%
EBITDA 19 009
EBITDA marža 21%
Grynasis pelnas 10 410
Grynojo pelno marža 12%

Balansas

2014 2015 2016 2017
Ilgalaikis turtas 291 262 241 234
Nematerialus turtas 7 12 7 3
Materialus turtas 284 250 234 231
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Biologinis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 1 292 1 494 1 534 1 641
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 212 55 356 364
Per vienerius metus gautinos sumos 170 93 32 65
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 1 212
Pinigai ir ekvivalentai 911 1 346 1 146 0
Turto iš viso 1 583 1 756 1 775 1 875
Nuosavas kapitalas 1 299 1 393 1 444 1 491
Mažumos kapitalo dalis 0 0 0 0
Dotacijos ir subsidijos 0 0 6 2
Įsipareigojimai 284 363 325 382
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 0 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 0 0 0 0
Trumpalaikiai įsipareigojimai 284 363 325 382
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 1 583 1 756 1 775 1 875
2018 2 ketv.
Ilgalaikis turtas 108 498
Nematerialus turtas 2 464
Materialus turtas 96 502
Finansinis turtas 9 332
Kitas ilgalaikis turtas 201
Biologinis turtas 0
Trumpalaikis turtas 97 721
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 28 316
Per vienerius metus gautinos sumos 8 867
Kitas trumpalaikis turtas 0
Pinigai ir ekvivalentai 60 539
Turto iš viso 206 220
Nuosavas kapitalas 171 245
Mažumos kapitalo dalis 0
Dotacijos ir subsidijos 17 963
Įsipareigojimai 17 012
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 29
Ilgalaikiai įsipareigojimai 11
Trumpalaikiai įsipareigojimai 17 001
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 206 220

Finansiniai rodikliai

2014 2015 2016 2017
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) 7% 9% 8% 7%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 9% 12% 9% 8%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 11% 14% 11% 10%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 4,55 4,11 4,72 4,30
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 3,81 3,96 3,62 3,34
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 1,25 1,49 1,26 1,32
Ilgalaikio turto apyvartumas 6,41 8,97 8,82 10,13
Nuosavo kapitalo apyvartumas 1,57 1,84 1,56 1,64
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 9% 10% 9% 8%
Tipinės veiklos pelno marža 6% 7% 7% 5%
Grynojo pelno marža 5% 6% 6% 5%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 53 74 62 62
Dividendai/grynasis pelnas 0,50 0,50 0,50 0,57
2018 2 ketv.
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) 11%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 13%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 14%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 5,75
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 4,08
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,44
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,83
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,53
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 21%
Tipinės veiklos pelno marža 14%
Grynojo pelno marža 12%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas vidutinis metinis normalizuotas grynasis pelnas

40,5 mln. eurų

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasVĮ „Valstybinių miškų urėdija“
 • Teisinė formaValstybės įmonė
 • Įmonės kodas132340880
 • SektoriusMiškininkystė
 • VeiklaValstybinių miškų administravimas
 • Valstybei atstovaujanti institucijaAplinkos ministerija
 • Valstybei priklausanti dalis100%
http://www.vivmu.lt
Grąža valstybei

29,3 mln. eurų

ROE

16,5%

Darbuotojų skaičius

3 366

Pateikiami finansiniai 2017 m. pabaigos duomenys

Urėdijos sujungtos į vieną įmonę nuo 2018 m. sausio 8 d.

Vadovybė

 • L. e. p. Valdas KaubrėĮmonės direktorius (generalinis direktorius)

Informacija aktuali: 2019/09/01

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Ina BikuvienėVĮ Valstybinių miškų urėdijos Miškotvarkos skyriaus GIS ir Geodezijos skyriaus vyriausioji specialistė

VALDYBOS NARIAI

 • Gediminas JasinevičiusNepriklausomas narys, Europos miškų instituto Bioekonomikos tyrimų grupės tyrėjas
 • Mantas ŠukevičiusNepriklausomas narys
 • Normantas Marius DvareckasNepriklausomas narys, UAB „Adventum“ steigėjas ir vadovas
 • Alditas SauliusNepriklausomas narys
 • Asta ČepienėVĮ Valstybinių miškų urėdijos Kazlų Rūdos regioninio padalinio specialistė

Informacija aktuali: 2019/09/01