• en
 • lt
Valdymo koordinavimo centras

Valstybės valdomos įmonės

VĮ Valstybinių miškų urėdija įsteigta 2018 metais prijungimo būdu reorganizavus 42 regionines miškų urėdijas ir VĮ Valstybinį miškotvarkos institutą. VĮ Valstybinių miškų urėdija atsakinga už Lietuvos valstybinių miškų priežiūrą, administravimą ir inventorizavimą, vykdo miško kirtimo darbus, prekiauja žaliavine mediena bei sodmenimis. Įmonė taip pat atsakinga už miškotvarkos projektų rengimą, saugomų teritorijų bei specialiosios paskirties miškų teritorijų planavimą, atlieka kartografinės medžiagos gamybą, duomenų bazių kūrimą,  kadastrinius matavimus bei vykdo žemės reformos žemėtvarkos projektų rengimą.

 

Pastaba: Žemiau pateikiami VĮ Valstybinio miškotvarkos instituto finansiniai rezultatai (P/N ataskaita, balansas ir finansiniai rodikliai), prie kurios 2018 m. sausio 8 d. buvo prijungtos 42 miškų urėdijos. Finansinė informacija, pateikiama „Apie įmonę“ skiltyje dešinėje, bei informacija, pateikiama „Visų įmonių“ puslapyje, yra agreguota 42 miškų urėdijų ir VĮ Valstybinio miškotvarkos instituto informacija.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2015 2016 2017 2018
Pardavimo pajamos 158 676 158 457 164 039 180 353
Pardavimo savikaina 66 016 64 409 65 814 60 793
Bendrasis pelnas (nuostoliai) 92 660 94 048 98 225 119 560
Bendrojo pelno marža 58% 59% 60% 66%
Veiklos sąnaudos 86 290 86 077 92 285 90 586
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) 6 370 7 972 5 940 28 974
Tipinės veiklos pelno marža 4% 5% 4% 16%
EBITDA 20 739 22 414 18 502 40 142
EBITDA marža 13% 14% 11% 22%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 6 286 7 402 5 194 25 262
Grynojo pelno marža 4% 5% 3% 14%
2018 2 ketv.
Pardavimo pajamos 90 150
Pardavimo savikaina 32 263
Bendrasis pelnas 57 887
Bendrojo pelno marža 64%
Veiklos sąnaudos 45 399
Tipinės veiklos pelnas 12 488
Tipinės veiklos pelno marža 14%
EBITDA 19 009
EBITDA marža 21%
Grynasis pelnas 10 410
Grynojo pelno marža 12%

Balansas

2015 2016 2017 2018
Ilgalaikis turtas 1 060 123 1 223 506 1 314 293 1 278 454
Nematerialus turtas 1 895 2 499 2 465 2 579
Materialus turtas 101 177 104 490 101 193 92 360
Finansinis turtas 3 107 8 773 9 346 5 052
Kitas ilgalaikis turtas 1 007 237 223 42
Biologinis turtas 952 936 1 107 507 1 201 066 1 178 421
Trumpalaikis turtas 71 178 66 580 72 935 109 704
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 28 230 28 020 28 231 26 985
Per vienerius metus gautinos sumos 8 023 8 850 5 612 5 384
Kitas trumpalaikis turtas 11 240 5 995 4 071
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 23 686 23 716 39 091 73 263
TURTO IŠ VISO 1 133 753 1 293 558 1 390 838 1 391 054
Nuosavas kapitalas 1 107 631 158 864 160 949 178 505
Mažumai tenkanti nuosavo kapitalo dalis
Dotacijos subsidijos 12 767 14 203 15 264 15 559
Įsipareigojimai 13 354 12 984 13 451 18 563
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės 109 599
Ilgalaikiai įsipareigojimai 147 76 608
Trumpalaikiai įsipareigojimai 13 207 12 908 10 659 16 121
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO 1 133 753 1 293 558 1 390 838 1 391 054
2018 2 ketv.
Ilgalaikis turtas 108 498
Nematerialus turtas 2 464
Materialus turtas 96 502
Finansinis turtas 9 332
Kitas ilgalaikis turtas 201
Biologinis turtas 0
Trumpalaikis turtas 97 721
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 28 316
Per vienerius metus gautinos sumos 8 867
Kitas trumpalaikis turtas 0
Pinigai ir ekvivalentai 60 539
Turto iš viso 206 220
Nuosavas kapitalas 171 245
Mažumos kapitalo dalis 0
Dotacijos ir subsidijos 17 963
Įsipareigojimai 17 012
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 29
Ilgalaikiai įsipareigojimai 11
Trumpalaikiai įsipareigojimai 17 001
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 206 220

Finansiniai rodikliai

2016 2017 2018
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) 2% 2% 4%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 4% 16% 29%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 1% 1% 4%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 5,16 6,84 6,81
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 2,99 4,19 5,13
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,13 0,12 0,13
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,14 0,13 0,14
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,25 1,03 1,06
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 14% 11% 22%
Tipinės veiklos pelno marža 5% 4% 16%
Grynojo pelno marža 5% 3% 14%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 4 508 22 142
Dividendai/grynasis pelnas 0,87 0,88
2018 2 ketv.
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) 11%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 13%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 14%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 5,75
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 4,08
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,44
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,83
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,53
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 21%
Tipinės veiklos pelno marža 14%
Grynojo pelno marža 12%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai
Dividendai/grynasis pelnas

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas vidutinis metinis normalizuotas grynasis pelnas

40,5 mln. eurų

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasVĮ „Valstybinių miškų urėdija“
 • Teisinė formaValstybės įmonė
 • Įmonės kodas132340880
 • SektoriusMiškininkystė
 • VeiklaValstybinių miškų administravimas
 • Valstybei atstovaujanti institucijaAplinkos ministerija
 • Valstybei priklausanti dalis100%
http://www.vivmu.lt
Grąža valstybei

50,0 mln. eurų

ROE

28,9%

Darbuotojų skaičius

2 824

Pateikiami finansiniai 2018 m. pabaigos duomenys

Urėdijos sujungtos į vieną įmonę nuo 2018 m. sausio 8 d.

Vadovybė

 • Valdas KaubrėĮmonės direktorius (generalinis direktorius)

Informacija aktuali: 2020/07/01

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Ina BikuvienėVĮ Valstybinių miškų urėdijos Miškotvarkos skyriaus GIS ir Geodezijos skyriaus vyriausioji specialistė

VALDYBOS NARIAI

 • Gediminas JasinevičiusNepriklausomas narys, Europos miškų instituto Bioekonomikos tyrimų grupės tyrėjas
 • Mantas ŠukevičiusNepriklausomas narys
 • Normantas Marius DvareckasNepriklausomas narys, UAB „Adventum“ steigėjas ir vadovas
 • Alditas SauliusNepriklausomas narys, bankininkystės ekspertas
 • Asta ČepienėVĮ Valstybinių miškų urėdijos Kazlų Rūdos regioninio padalinio specialistė
 • Vilma SlavinskienėAplinkos ministerijos Europos Sąjungos investicijų ir ekonominių priemonių departamento Europos Sąjungos investicinių priemonių įgyvendinimo skyriaus vedėja

Informacija aktuali: 2020/07/01