• en
 • lt
Valdymo koordinavimo centras

Valstybės valdomos įmonės

VĮ Vidaus vandens kelių direkcija veikia nuo 1990 metų. Pagrindinė įmonės užduotis yra prižiūrėti ir eksploatuoti vidaus vandens kelius, reguliuoti upės vagas hidrotechniniais statiniais, plėsti Lietuvos Respublikos vidaus vandens kelių tinklą bei valstybinės reikšmės vidaus vandens kelių infrastruktūrą, statyti ir remontuoti laivus.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2014 2015 2016 2017
Pardavimo pajamos 2 231 2 153 2 228 0
Pardavimo savikaina 2 071 2 088 2 145 668
Bendrasis pelnas 160 65 83 -668
Bendrojo pelno marža 7% 3% 4% %
Veiklos sąnaudos 530 294 306 0
Tipinės veiklos pelnas -370 -229 -223 -668
Tipinės veiklos pelno marža -17% -11% -10% %
EBITDA -78 108 93 23
EBITDA marža -4% 5% 4% %
Grynasis pelnas -367 -236 -230 -576
Grynojo pelno marža -16% -11% -10% %
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Pardavimo pajamos 1 213 982 -982 0
Pardavimo savikaina 1 222 797 -129 275
Bendrasis pelnas -9 185 -853 -275
Bendrojo pelno marža -1% 19% 87% %
Veiklos sąnaudos 158 213 -213 0
Tipinės veiklos pelnas -167 -28 -640 -275
Tipinės veiklos pelno marža -14% -3% 65% %
EBITDA 61 35 -13 38
EBITDA marža 5% 4% 1% %
Grynasis pelnas -171 -29 -547 -240
Grynojo pelno marža -14% -3% 56% %

Balansas

2014 2015 2016 2017
Ilgalaikis turtas 25 669 25 917 26 055 28 070
Nematerialus turtas 0 0 0 0
Materialus turtas 25 669 25 917 26 055 28 070
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Biologinis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 446 120 1 166 77
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 140 36 1 039 14
Per vienerius metus gautinos sumos 213 64 81 42
Kitas trumpalaikis turtas 0 20 1 0
Pinigai ir ekvivalentai 92 0 45 21
Turto iš viso 26 114 26 037 27 221 28 146
Nuosavas kapitalas 16 208 15 907 16 841 17 115
Mažumos kapitalo dalis 0 0 0 0
Dotacijos ir subsidijos 9 218 9 879 8 222 7 824
Įsipareigojimai 689 251 2 158 3 207
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 0 138 138 23
Ilgalaikiai įsipareigojimai 257 194 138 23
Trumpalaikiai įsipareigojimai 432 57 2 020 3 185
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 26 114 26 037 27 221 28 146
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Ilgalaikis turtas 26 055 27 643 28 070 27 550
Nematerialus turtas 0 0 0 0
Materialus turtas 26 055 27 643 28 070 27 550
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Biologinis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 1 166 119 77 456
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 1 039 32 14 46
Per vienerius metus gautinos sumos 81 84 42 154
Kitas trumpalaikis turtas 1 2 0 120
Pinigai ir ekvivalentai 45 1 21 136
Turto iš viso 27 221 27 762 28 146 28 006
Nuosavas kapitalas 16 841 16 779 17 115 19 941
Mažumos kapitalo dalis 0 0 0 0
Dotacijos ir subsidijos 8 222 8 023 7 824 7 760
Įsipareigojimai 2 158 2 960 3 207 304
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 138 63 23 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 138 63 23 0
Trumpalaikiai įsipareigojimai 2 020 2 897 3 185 304
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 27 221 27 762 28 146 28 006

Finansiniai rodikliai

2014 2015 2016 2017
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) -1% -0% -0% -2%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -1% -1% -1% -3%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -1% -0% -0% -2%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,01 0,01 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 1,03 2,11 0,58 0,02
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,71 1,47 0,06 0,02
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,09 0,08 0,08 0,00
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,09 0,08 0,09 0,00
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,13 0,13 0,14 0,00
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža -4% 5% 4% %
Tipinės veiklos pelno marža -17% -11% -10% %
Grynojo pelno marža -16% -11% -10% %
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 0 0 0 0
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) -0% -0% -2% -3%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -1% -0% -3% -5%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -0% 0% -2% -4%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,01 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 0,58 0,04 0,02 1,50
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 0,06 0,03 0,02 1,35
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,08 0,08 0,00 -0,04
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,09 0,08 0,00 -0,04
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,14 0,13 0,00 -0,05
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 5% 4% 1% %
Tipinės veiklos pelno marža -14% -3% 65% %
Grynojo pelno marža -14% -3% 56% %
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 0 0
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis nenustatytas

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasVĮ Vidaus vandens kelių direkcija
 • Teisinė formaValstybės įmonė
 • Įmonės kodas132090925
 • SektoriusSusisiekimas
 • VeiklaVidaus vandens kelių priežiūra
 • Valstybei atstovaujanti institucijaSusisiekimo ministerija
 • Specialieji įpareigojimaiVykdo nekomercinius specialiuosius įpareigojimus
 • Valstybei priklausanti dalis100%
http://vvkd.lt/
Grąža valstybei

18 tūkst. eurų

ROE

-3,3%

Darbuotojų skaičius

98

Pateikiami finansiniai 2017 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Vladimiras VinokurovasĮmonės direktorius (generalinis direktorius)

Informacija aktuali: 2019/09/01

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Evaldas TamelisNepriklausomas narys

VALDYBOS NARIAI

 • Manfred SeitzNepriklausomas narys
 • Indrė BernotaitėSusisiekimo ministerijos Valstybės turto ir įmonių valdymo skyriaus vyriausioji specialistė
 • Justinas JarusevičiusNepriklausomas narys
 • Reinhard VorderwinklerNepriklausomas narys

Informacija aktuali: 2019/09/01