Valstybės valdomos įmonės

VĮ „Visagino energija“ įsteigta 2003 metais. Įmonė tęsia VĮ Ignalinos atominės elektrinės nepagrindinės veiklos padalinio – Šilumos tiekimo ir požeminių komunikacijų cecho – funkcijas, t.y. teikia šilumos energiją, šaltą vandenį bei nuotekų tvarkymo paslaugas.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2014 2015 2016 2017
Pardavimo pajamos 16 175 13 923 11 780 12 663
Pardavimo savikaina 14 252 12 365 10 340 10 537
Bendrasis pelnas 1 924 1 557 1 441 2 126
Bendrojo pelno marža 12% 11% 12% 17%
Veiklos sąnaudos 1 918 1 516 1 761 1 925
Tipinės veiklos pelnas 6 41 -321 201
Tipinės veiklos pelno marža 0% 0% -3% 2%
EBITDA 1 763 1 787 1 315 1 736
EBITDA marža 11% 13% 11% 14%
Grynasis pelnas 65 76 -268 22
Grynojo pelno marža 0% 1% -2% 0%
2016 2 ketv. 2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv.
Pardavimo pajamos 1 216 4 386 7 190 5 473
Pardavimo savikaina 1 631 4 549 5 907 4 630
Bendrasis pelnas -415 -164 1 283 843
Bendrojo pelno marža -34% -4% 18% 15%
Veiklos sąnaudos 433 934 950 974
Tipinės veiklos pelnas -849 -1 098 333 -132
Tipinės veiklos pelno marža -70% -25% 5% -2%
EBITDA -417 -306 1 124 612
EBITDA marža -34% -7% 16% 11%
Grynasis pelnas -837 -1 066 358 -336
Grynojo pelno marža -69% -24% 5% -6%

Balansas

2014 2015 2016 2017
Ilgalaikis turtas 45 402 43 004 40 987 40 885
Nematerialus turtas 1 2 1 1
Materialus turtas 44 848 42 502 40 476 40 645
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 552 501 510 240
Biologinis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 8 988 9 411 9 342 8 634
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 4 305 4 286 4 104 3 945
Per vienerius metus gautinos sumos 4 111 3 681 4 340 3 805
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir ekvivalentai 571 1 444 898 885
Turto iš viso 54 389 52 415 50 328 49 519
Nuosavas kapitalas 25 009 25 084 24 816 24 838
Mažumos kapitalo dalis 0 0 0 0
Dotacijos ir subsidijos 25 279 23 416 23 366 21 676
Įsipareigojimai 4 102 3 915 2 146 3 005
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 1 705 1 205 604 491
Ilgalaikiai įsipareigojimai 1 234 626 170 55
Trumpalaikiai įsipareigojimai 2 868 3 289 1 976 2 950
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 54 389 52 415 50 328 49 519
2016 2 ketv. 2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv.
Ilgalaikis turtas 41 346 40 987 40 247 40 885
Nematerialus turtas 1 1 1 1
Materialus turtas 40 844 40 476 39 742 40 645
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 501 510 504 240
Biologinis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 8 540 9 342 9 292 8 634
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 4 404 4 104 3 989 3 945
Per vienerius metus gautinos sumos 2 000 4 340 3 127 3 805
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir ekvivalentai 2 136 898 2 176 885
Turto iš viso 49 886 50 328 49 539 49 519
Nuosavas kapitalas 25 882 24 816 25 174 24 838
Mažumos kapitalo dalis 0 0 0 0
Dotacijos ir subsidijos 22 514 23 366 22 508 21 676
Įsipareigojimai 1 490 2 146 1 857 3 005
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 894 604 423 491
Ilgalaikiai įsipareigojimai 623 170 397 55
Trumpalaikiai įsipareigojimai 867 1 976 1 460 2 950
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 49 886 50 328 49 539 49 519

Finansiniai rodikliai

2014 2015 2016 2017
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) 1% 1% 0% 1%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 2% 2% 1% 2%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 1% 1% 0% 2%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,03 0,02 0,01 0,01
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 3,13 2,86 4,73 2,93
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 1,63 1,56 2,65 1,59
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,29 0,26 0,23 0,25
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,35 0,31 0,28 0,31
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,65 0,56 0,47 0,51
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 11% 13% 11% 14%
Tipinės veiklos pelno marža 0% 0% -3% 2%
Grynojo pelno marža 0% 1% -2% 0%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 0 0 0 0
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 2 ketv. 2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv.
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) 1% 0% -1% 1%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 3% 1% -1% 2%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 2% 0% -0% 2%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,02 0,01 0,01 0,01
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 9,85 4,73 6,36 2,93
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 4,77 2,65 3,63 1,59
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,25 0,23 0,23 0,25
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,30 0,28 0,28 0,31
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,49 0,47 0,45 0,51
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža -34% -7% 16% 11%
Tipinės veiklos pelno marža -70% -25% 5% -2%
Grynojo pelno marža -69% -24% 5% -6%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 0 0 0
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis

5,2%

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasVĮ „Visagino energija“
 • Teisinė formaValstybės įmonė
 • Įmonės kodas110087517
 • SektoriusEnergetika
 • VeiklaŠilumos energijos ir vandens tiekimo bei nuotekų tvarkymas
 • Valstybei atstovaujanti institucijaŪkio ministerija
 • Valstybei priklausanti dalis100%
http://www.visaginoenergija.lt/
Grąža valstybei

534 tūkst. eurų

ROE

1,9%

Darbuotojų skaičius

195

Pateikiami finansiniai 2017 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Zigmas JurgutavičiusĮmonės direktorius (generalinis direktorius)
 • Viktorija KantakevičienėĮmonės vyr. finansininkas (vyr. buhalteris)

Informacija aktuali: 2018/10/31

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Rokas BaliukovasNepriklausomas narys, Vilniaus universiteto Turto valdymo ir paslaugų centro direktorius

VALDYBOS NARIAI

 • Gintaras MakšimasNepriklausomas narys, UAB „Vilniaus vandenys“ Teisės skyriaus vadovas
 • Lina JakimavičienėŪkio ministerijos Įmonių teisės ir verslo aplinkos gerinimo departamento Įmonių teisės skyriaus patarėja
 • Andrius UrbonasNepriklausomas narys, UAB „Traidenis“ generalinis direktorius
 • Viktorija AbaravičienėĮmonės Ekonomikos skyriaus vadovė

Informacija aktuali: 2018/10/31