• en
  • lt
Valdymo koordinavimo centras

Valstybės valdomos įmonės

Valstybės įmonė Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras, įsteigtas 2002 metais, toliau atlieka viešosios įstaigos Kaimo verslo plėtros ir informacijos centras 1998 metais pradėtus ir vykdytus darbus. Įmonė padeda kurti ir įgyvendinti pagrindines Integruotos administravimo ir kontrolės sistemos (IAKS) dalis – Žemės ūkio ir kaimo verslo registrą, Gyvulių registrą ir Žemės sklypų tapatybės nustatymo sistemą.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2014 2015 2016 2017
Pardavimo pajamos 528 554 727 674
Pardavimo savikaina 110 114 124 184
Bendrasis pelnas 418 440 603 490
Bendrojo pelno marža 79% 79% 83% 73%
Veiklos sąnaudos 425 923 594 724
Tipinės veiklos pelnas -7 -483 9 -234
Tipinės veiklos pelno marža -1% -87% 1% -35%
EBITDA 258 -80 389 79
EBITDA marža 49% -14% 54% 12%
Grynasis pelnas -7 -480 7 -234
Grynojo pelno marža -1% -87% 1% -35%
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Pardavimo pajamos 295 398 276 431
Pardavimo savikaina 77 89 95 112
Bendrasis pelnas 218 309 181 319
Bendrojo pelno marža 74% 78% 65% 74%
Veiklos sąnaudos 286 323 401 420
Tipinės veiklos pelnas -68 -13 -221 -101
Tipinės veiklos pelno marža -23% -3% -80% -24%
EBITDA 125 157 -78 -4
EBITDA marža 42% 39% -28% -1%
Grynasis pelnas -58 -13 -221 -101
Grynojo pelno marža -20% -3% -80% -24%

Balansas

2014 2015 2016 2017
Ilgalaikis turtas 3 369 3 095 2 747 2 643
Nematerialus turtas 599 409 278 352
Materialus turtas 2 770 2 685 2 469 2 292
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Biologinis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 805 630 974 1 195
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 181 128 142 184
Per vienerius metus gautinos sumos 38 4 1 2
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir ekvivalentai 586 497 832 1 009
Turto iš viso 4 174 3 724 3 721 3 839
Nuosavas kapitalas 2 892 2 419 2 364 2 108
Mažumos kapitalo dalis 0 0 0 0
Dotacijos ir subsidijos 978 961 1 083 1 340
Įsipareigojimai 304 345 274 391
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 7 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 7 0 0 0
Trumpalaikiai įsipareigojimai 297 345 274 391
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 4 174 3 724 3 721 3 839
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Ilgalaikis turtas 2 747 2 484 2 643 2 358
Nematerialus turtas 278 205 352 263
Materialus turtas 2 469 2 279 2 292 2 095
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Biologinis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 974 1 942 1 195 1 888
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 142 303 184 307
Per vienerius metus gautinos sumos 1 0 2 2
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir ekvivalentai 832 1 639 1 009 1 579
Turto iš viso 3 721 4 426 3 839 4 246
Nuosavas kapitalas 2 364 2 351 2 108 2 006
Mažumos kapitalo dalis 0 0 0 0
Dotacijos ir subsidijos 1 083 1 547 1 340 1 567
Įsipareigojimai 274 529 391 673
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 0 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 0 0 0 0
Trumpalaikiai įsipareigojimai 274 529 391 673
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 3 721 4 426 3 839 4 246

Finansiniai rodikliai

2014 2015 2016 2017
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) -0% -12% 0% -6%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -0% -18% 0% -10%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -0% -13% 0% -7%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 2,71 1,83 3,56 3,05
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 2,10 1,46 3,04 2,58
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,12 0,14 0,20 0,18
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,16 0,17 0,29 0,25
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,21 0,21 0,29 0,30
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 49% -14% 54% 12%
Tipinės veiklos pelno marža -1% -87% 1% -35%
Grynojo pelno marža -1% -87% 1% -35%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 0 0 0 0
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) 0% -2% -6% -7%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 0% -3% -10% -15%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) 0% -2% -7% -9%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 3,56 3,67 3,05 2,81
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 3,04 3,10 2,58 2,35
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,20 0,16 0,18 0,16
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,29 0,27 0,25 0,29
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,29 0,29 0,30 0,32
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 42% 39% -28% -1%
Tipinės veiklos pelno marža -23% -3% -80% -24%
Grynojo pelno marža -20% -3% -80% -24%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 0 0
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis nenustatytas

Apie įmonę

  • Oficialus pavadinimasVĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras
  • Teisinė formaValstybės įmonė
  • Įmonės kodas210086220
  • SektoriusKita
  • VeiklaGyvulių indentifikavimas, registravimas, produktyvumo kontrolė ir kitos paslaugos
  • Valstybei atstovaujanti institucijaŽemės ūkio ministerija
  • Specialieji įpareigojimaiVykdo nekomercinius specialiuosius įpareigojimus
  • Valstybei priklausanti dalis100%
http://www.vic.lt/
ROE

-10,5%

Darbuotojų skaičius

232

Pateikiami finansiniai 2017 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

  • L. e. p. Sigitas PuodžiukasĮmonės direktorius (generalinis direktorius)

Informacija aktuali: 2019/09/01