Valstybės valdomos įmonės

2002 metais įsteigto Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro misija – žemės ūkio informacinės sistemos, įgalinančios užtikrinti efektyvius administracinius gebėjimus formuojant ir įgyvendinant valstybės žemės ūkio politiką, kūrimas, funkcionavimo užtikrinimas ir tobulinimas.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2014 2015 2016 2017
Pardavimo pajamos 528 554 727 674
Pardavimo savikaina 110 114 124 184
Bendrasis pelnas 418 440 603 490
Bendrojo pelno marža 79% 79% 83% 73%
Veiklos sąnaudos 425 923 594 724
Tipinės veiklos pelnas -7 -483 9 -234
Tipinės veiklos pelno marža -1% -87% 1% -35%
EBITDA 258 -80 389 79
EBITDA marža 49% -14% 54% 12%
Grynasis pelnas -7 -480 7 -234
Grynojo pelno marža -1% -87% 1% -35%
2016 2 ketv. 2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv.
Pardavimo pajamos 239 295 398 276
Pardavimo savikaina 26 77 89 95
Bendrasis pelnas 212 218 309 181
Bendrojo pelno marža 89% 74% 78% 65%
Veiklos sąnaudos 157 286 323 401
Tipinės veiklos pelnas 55 -68 -13 -221
Tipinės veiklos pelno marža 23% -23% -3% -80%
EBITDA 139 125 157 -78
EBITDA marža 58% 42% 39% -28%
Grynasis pelnas 47 -58 -13 -221
Grynojo pelno marža 20% -20% -3% -80%

Balansas

2014 2015 2016 2017
Ilgalaikis turtas 3 369 3 095 2 747 2 643
Nematerialus turtas 599 409 278 352
Materialus turtas 2 770 2 685 2 469 2 292
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Biologinis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 805 630 974 1 195
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 181 128 142 184
Per vienerius metus gautinos sumos 38 4 1 2
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir ekvivalentai 586 497 832 1 009
Turto iš viso 4 174 3 724 3 721 3 839
Nuosavas kapitalas 2 892 2 419 2 364 2 108
Mažumos kapitalo dalis 0 0 0 0
Dotacijos ir subsidijos 978 961 1 083 1 340
Įsipareigojimai 304 345 274 391
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 7 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 7 0 0 0
Trumpalaikiai įsipareigojimai 297 345 274 391
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 4 174 3 724 3 721 3 839
2016 2 ketv. 2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv.
Ilgalaikis turtas 2 694 2 747 2 484 2 643
Nematerialus turtas 299 278 205 352
Materialus turtas 2 395 2 469 2 279 2 292
Finansinis turtas 0 0 0 0
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Biologinis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 1 409 974 1 942 1 195
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 141 142 303 184
Per vienerius metus gautinos sumos 1 1 0 2
Kitas trumpalaikis turtas 0 0 0 0
Pinigai ir ekvivalentai 1 267 832 1 639 1 009
Turto iš viso 4 104 3 721 4 426 3 839
Nuosavas kapitalas 2 464 2 364 2 351 2 108
Mažumos kapitalo dalis 0 0 0 0
Dotacijos ir subsidijos 1 022 1 083 1 547 1 340
Įsipareigojimai 617 274 529 391
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 0 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 0 0 0 0
Trumpalaikiai įsipareigojimai 617 274 529 391
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 4 104 3 721 4 426 3 839

Finansiniai rodikliai

2014 2015 2016 2017
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) -0% -12% 0% -6%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -0% -18% 0% -10%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -0% -13% 0% -7%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 2,71 1,83 3,56 3,05
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 2,10 1,46 3,04 2,58
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,12 0,14 0,20 0,18
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,16 0,17 0,29 0,25
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,21 0,21 0,29 0,30
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 49% -14% 54% 12%
Tipinės veiklos pelno marža -1% -87% 1% -35%
Grynojo pelno marža -1% -87% 1% -35%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 0 0 0 0
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 2 ketv. 2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv.
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) -2% 0% -2% -6%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) -3% 0% -3% -10%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -2% 0% -2% -7%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 2,28 3,56 3,67 3,05
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 2,05 3,04 3,10 2,58
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,16 0,20 0,16 0,18
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,23 0,29 0,27 0,25
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,26 0,29 0,29 0,30
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža 58% 42% 39% -28%
Tipinės veiklos pelno marža 23% -23% -3% -80%
Grynojo pelno marža 20% -20% -3% -80%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 0 0 0
Dividendai/grynasis pelnas 0,00 0,00 0,00

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis nenustatytas

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasVĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras
 • Teisinė formaValstybės įmonė
 • Įmonės kodas210086220
 • SektoriusKita
 • VeiklaGyvulių indentifikavimas, registravimas, produktyvumo kontrolė ir kitos paslaugos
 • Valstybei atstovaujanti institucijaŽemės ūkio ministerija
 • Specialieji įpareigojimaiVykdo nekomercinius specialiuosius įpareigojimus
 • Valstybei priklausanti dalis100%
http://www.vic.lt/
ROE

-10,5%

Darbuotojų skaičius

232

Pateikiami finansiniai 2017 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Sigitas PuodžiukasĮmonės direktorius (generalinis direktorius)
 • Lilija MikalčienėĮmonės vyr. finansininkas (vyr. buhalteris)

Informacija aktuali: 2018/10/31

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Dalia MiniataitėŽemės ūkio ministerijos kanclerė

VALDYBOS NARIAI

 • Artūras MilašauskasBuv. Žemės ūkio ministro patarėjas
 • Nerijus GudelisŽemės ūkio ministerijos Veiklos administravimo ir turto valdymo Informacinių sistemų skyriaus vedėjas
 • Jonas LisauskasŽemės ūkio ministerijos Žemės ūkio gamybos ir maisto pramonės departamento direktoriaus pavaduotojas
 • Edita ViešchnickienėŽemės ūkio ministerijos Finansų ir biudžeto departamento Biudžeto skyriaus vedėja