• en
 • lt
Valdymo koordinavimo centras

Valstybės valdomos įmonės

UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondas – finansų įstaiga, įkurta 1997 m. , teikianti garantijas kreditams, skirtiems investicijoms, trumpalaikiam turtui įsigyti ir paslaugoms apmokėti, žemės ūkio produktams supirkti ir kita.

Finansiniai rezultatai

P/N Ataskaita

2014 2015 2016 2017
Pardavimo pajamos 362 721 1 149 641
Pardavimo savikaina 326 552 904 449
Bendrasis pelnas 36 169 245 192
Bendrojo pelno marža 10% 23% 21% 30%
Veiklos sąnaudos 559 530 511 590
Tipinės veiklos pelnas -523 -362 -266 -397
Tipinės veiklos pelno marža -145% -50% -23% -62%
EBITDA -392 -261 -177 -281
EBITDA marža -108% -36% -15% -44%
Grynasis pelnas 78 128 128 -63
Grynojo pelno marža 21% 18% 11% -10%
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Pardavimo pajamos 379 312 329 554
Pardavimo savikaina 265 219 231 347
Bendrasis pelnas 114 94 99 206
Bendrojo pelno marža 30% 30% 30% 37%
Veiklos sąnaudos 276 293 297 250
Tipinės veiklos pelnas -162 -199 -198 -43
Tipinės veiklos pelno marža -43% -64% -60% -8%
EBITDA -115 -138 -143 -17
EBITDA marža -30% -44% -43% -3%
Grynasis pelnas 107 -14 -49 64
Grynojo pelno marža 28% -4% -15% 12%

Balansas

2014 2015 2016 2017
Ilgalaikis turtas 26 173 20 761 18 277 12 497
Nematerialus turtas 48 43 52 27
Materialus turtas 87 64 46 31
Finansinis turtas 26 038 20 654 18 179 12 438
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Biologinis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 1 568 6 738 3 056 8 293
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 20 24 26 11
Per vienerius metus gautinos sumos 82 102 40 40
Kitas trumpalaikis turtas 991 6 365 2 728 8 069
Pinigai ir ekvivalentai 475 248 263 173
Turto iš viso 27 741 27 499 21 333 20 789
Nuosavas kapitalas 3 779 3 642 3 515 2 848
Mažumos kapitalo dalis 0 0 0 0
Dotacijos ir subsidijos 47 59 2 0
Įsipareigojimai 23 916 23 799 17 815 17 941
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 0 0 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 23 875 23 755 17 731 17 906
Trumpalaikiai įsipareigojimai 41 43 85 34
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 27 741 27 499 21 333 20 789
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Ilgalaikis turtas 18 277 11 854 12 497 19 113
Nematerialus turtas 52 39 27 28
Materialus turtas 46 39 31 33
Finansinis turtas 18 179 11 776 12 438 19 052
Kitas ilgalaikis turtas 0 0 0 0
Biologinis turtas 0 0 0 0
Trumpalaikis turtas 3 056 9 017 8 293 1 526
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 26 22 11 18
Per vienerius metus gautinos sumos 40 50 40 91
Kitas trumpalaikis turtas 2 728 8 686 8 069 1 181
Pinigai ir ekvivalentai 263 258 173 236
Turto iš viso 21 333 20 871 20 789 20 639
Nuosavas kapitalas 3 515 2 921 2 848 2 822
Mažumos kapitalo dalis 0 0 0 0
Dotacijos ir subsidijos 2 1 0 0
Įsipareigojimai 17 815 17 948 17 941 17 817
Iš jų finansiniai įsipareigojimai 0 51 0 0
Ilgalaikiai įsipareigojimai 17 731 17 898 17 906 17 773
Trumpalaikiai įsipareigojimai 85 51 34 44
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso 21 333 20 871 20 789 20 639

Finansiniai rodikliai

2014 2015 2016 2017
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) 0% 0% 1% -0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 2% 3% 4% -2%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -1% -1% -1% -2%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 38,67 155,62 36,04 241,77
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 38,17 155,07 35,74 241,45
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,01 0,03 0,05 0,03
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,01 0,03 0,06 0,04
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,09 0,19 0,32 0,20
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža -108% -36% -15% -44%
Tipinės veiklos pelno marža -145% -50% -23% -62%
Grynojo pelno marža 21% 18% 11% -10%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 265 255 580 90
Dividendai/grynasis pelnas 3,41 2,00 4,52 -1,43
2016 4 ketv. 2017 2 ketv. 2017 4 ketv. 2018 2 ketv.
Kapitalo grąžos rodikliai
Kapitalo grąža (ROA) 1% 0% -0% 0%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 4% 3% -2% 1%
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) -1% -1% -2% -1%
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai
Skolos/turto santykis (D/A) 0,00 0,00 0,00 0,00
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) 36,04 177,49 241,77 34,75
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) 35,74 177,05 241,45 34,34
Apyvartumo rodikliai
Turto apyvartumas 0,05 0,03 0,03 0,04
Ilgalaikio turto apyvartumas 0,06 0,04 0,04 0,06
Nuosavo kapitalo apyvartumas 0,32 0,22 0,20 0,31
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža -30% -44% -43% -3%
Tipinės veiklos pelno marža -43% -64% -60% -8%
Grynojo pelno marža 28% -4% -15% 12%
Kiti rodikliai
Valstybės dividendai 580 90
Dividendai/grynasis pelnas 4,52 -1,43

VALSTYBĖS LŪKESČIAI

Siektinas kapitalo grąžos rodiklis

6,5%

Apie įmonę

 • Oficialus pavadinimasUAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondas
 • Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
 • Įmonės kodas124261860
 • SektoriusKita
 • VeiklaKreditų garantijų teikimas, paramos kreditų gavėjams administravimas ir susijusios paslaugos
 • Valstybei atstovaujanti institucijaŽemės ūkio ministerija
 • Valstybei priklausanti dalis100%
http://www.garfondas.lt/
Grąža valstybei

90 tūkst. eurų

ROE

-2,0%

Darbuotojų skaičius

16

Pateikiami finansiniai 2017 m. pabaigos duomenys

Vadovybė

 • Romalda GlobienėĮmonės direktorius (generalinis direktorius)

Informacija aktuali: 2019/09/01

Valdyba

VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Vygantas KatkevičiusŽemės ūkio ministerijos vyriausiasis patarėjas

VALDYBOS NARIAI

 • Snieguolė ValiulienėŽemės ūkio ministerijos 2-ojo Europos Sąjungos paramos skyriaus vyriausioji specialistė
 • Saulius JasiusŽemės ūkio ministerijos vyresnysis patarėjas
 • Dalia KavoliūnienėŽemės ūkio ministerijos vyriausioji patarėja
 • Alfredas GustasŽemės ūkio ministerijos Teisės ir personalo skyriaus vyriausiasis specialistas

Informacija aktuali: 2019/09/01

Stebėtojų taryba

STEBĖTOJŲ TARYBOS PIRMININKAS (-Ė)

 • Virginija ŽoštautienėŽemės ūkio ministerijos Strateginių pokyčių valdymo grupės vadovė

STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIAI

 • Dalius DarulisNepriklausomas narys, Vilniaus vystymo kompanijos valdybos pirmininkas
 • Sigita Seemann-IgnatjevaNepriklausoma narė
 • Lina LiubauskaitėVyriausybės kanceliarijos Politikos įgyvendinimo grupės vyriausioji patarėja

Informacija aktuali: 2019/09/01